Jyväskylän on palkattava/nimettävä kaupungin energiasäästöstä vastaava
kokopäivätoiminen henkilö Tilapalveluun lvis- ja
energia-asiantuntijatehtävään.

Energiatehokkaat ratkaisut ovat yleensä investointikustannuksiltaan
kalliimpia, mutta tulevat esimerkiksi rakennusten elinkaaren aikana
käyttökustannuksina ja ympäristön näkökulmasta edullisemmiksi.

Tilapalvelun näkökulmasta energiataloudellisten ratkaisujen löytäminen ja
nykyisen toiminnan tehokkaampi suunnittelu edellyttää päätoimisen lvis- ja
energia-asiantuntijan.

Suuremmissa kaupungeissa (esimerkiksi Lahti ja Espoo) palvelukiinteisöjen
ympäristökäsikirjan ylläpitoon liittyvät asiat, energiakulutuksen seurantaan
ja raportointiin sekä koko kaupungin eri toimialojen energiakäytön
koordinointivastuu on päätoimisen henkilön vastuulla. Näin on oltava myös
Jyväskylässä.

Jos Jyväskylä haluaa parantaa julkisten tilojen energiatehokkuutta, vähentää
lämmön- ja sähkökulutusta sekä kokonaisuudessaan kaupungin
ympäristökuormitusta, on Jyväskylän mahdollisettava resurssit tähän työhön.

Näin voidaan vähentää Jyväskylän ympäristökuormitusta, vastata
ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä mahdollistaa merkittäviä taloudellisia
säästöjä, jotka voidaan kohdentaa esimerkiksi sosiaali- ja
terveyspalveluiden lakisääteisten palveluiden turvaamiseen yhä tiukentuvassa
taloudellisessa tilanteessa.

Touko Aalto