Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat.

Me sivistyslautakunnassa käsittelimme tämän aloitteen ja siitä annetun aloitevastauksen. Virkakunta tehnyt hyvää työtä ja valmistellut perusteellisen ja hyvän aloitevastauksen. Lautakunta hyväksyi annetun vastauksen yksimielisesti.

Eli tiivistetysti, lausunnon viesti on selkeä ja hyvä. (En siis missään nimessä kannata tämän hyvän vastauksen palauttamista takaisin valmisteluun) Ainoa miten tällaiseen aloitteeseen voidaan ylipäätään vastata.

Varhaiskasvatusta ja perusopetusta ohjaavissa lakipykälissä kun todetaan yksiselitteisesti, että ”varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluu lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.”

Kaupungin toiminnassa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opetuksen on oltava sukupuolitietoista, erilaisia oppilaita kunnioittavaa ja avarakatseisuuteen ohjaavaa. Sekä sitä, että sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden tulee olla opetuksen lähtökohtana.

Kaikilla jyväskyläläisillä lapsilla ja nuorilla, riippumatta heidän sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan, on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti kaupungissamme.

Ja näin tulee olla myös jatkossa.

Kiitos.

Katri Savolainen, valtuustoryhmän ja sivistyslautakunnan jäsen