Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat.

 

Aluksi haluan kiittää Päivi Pöntistä ja viranhaltijoita erittäin kattavasta aloite vastauksesta. Arvostamme työtänne suuresti. On hienoa huomata, että aloite vastauksessa on otettu huomioon aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n selvitys, Tilastokeskuksesta saatu tieto ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

 

Vastauksessa on hyvin tuotu esille MDI:n selvityksen konkreettiset ehdotukset. Yksi tärkeimmistä asioista selvityksen mukaan on se, että nettomaahanmuutto on noussut tärkeimmäksi väestökehityksen osatekijäksi Jyväskylässä. Maahanmuuttajat ovat Suomelle ja Jyväskylälle sekä tämän hetken että tulevaisuuden voimavara.

 

Kaupungin on äärimmäisen tärkeää viestiä siitä, miten edistämme yhdenvertaisuutta erilaisin toimin. Sen avulla voidaan vahvistaa osallisuutta ja demokratiaa sekä ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä eri väestöryhmien yhteenkuuluvuutta. Kun halutaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, yksi tärkeimmistä asioista on edistää vieraskielisten ja eri kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä ehkäistä syrjintää ja rakenteellista rasismia.  Tämä edistää tasa-arvoa ja tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Jyväskylän kaupunkistrategian yksi neljästä kärjestä on “kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki”. Strategiamme mukaan “turvaamme jyväskyläläisille yhdenvertaisen mahdollisuuden asua, opiskella, kotoutua ja tehdä töitä.

 

Jyväskylän kaupungin valtuutettuna, hyvinvointitoimikunnan jäsenenä ja kotoutumisen asiantuntijana olen aina sanonut, että maahanmuuttajia pitäisi ohjata ja kannustaa enemmän opin tiellä, sillä koulu on heidän työtään ja koulutus on ainoa tie työelämään. Uskon vahvasti koulutuksen, sosiaalisen verkoston ja harrastusten merkitykseen kotiutumisen edistäjinä. Maahanmuuttajien on opiskeltava ja sen jälkeen heidän on päästävä työelämään. Se on yksi ratkaisu uhkaavaan työvoimapulaan.

 

Arvoisia puheenjohtaja. Haluaisin haastaa meidät miettimään, millä mittareilla arvioimme maahanmuuttajien kotouttamisen onnistumista. Yksi olennaisista mittareista on muuttoliike Jyväskylästä muihin kaupunkeihin. Se, miten hyvät mahdollisuudet maahanmuuttajilla on elää mielekästä elämää, opiskella ja työllistyä Jyväskylässä, vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvin maahanmuuttajien kotouttamiseen satsatut resurssit tuottavat kaupunkiimme veronmaksajia ja aktiivisia asukkaita. Jyväskylän pitää satsata kotouttamiseen kunnolla. Maahanmuuttajien auttaminen ja kotoutuminen on win-win situation sekä maahanmuuttajalle että yhteiskunnalle!

 

Valtion ja kaupungin kotouttamiseen käyttämät varat palautuvat moninkertaisina takaisin Suomen yhteiskunnalle. Tehdään Jyväskylästä kaupunki, jonne jokainen on tervetullut.

 

Kiitos.

Jassin Rezai

Vihreiden valtuustoryhmän jäsen