Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

 

Ensimmäisen kerran Harjulle tarvittavaa peruskorjaus- ja laajennushanketta käsiteltiin meillä kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa jo viime keväänä. Suunnitelmat vaikuttivat tuolloin hyvin perustelluilta ja hankkeelle oli sen tärkeyden vuoksi helppo näyttää vihreää valoa.

 

Kaupunginhallitus päätti kiristyneen taloustilanteen vuoksi kuitenkin palauttaa asian valmisteluun – ja hyvä niin. Uusintakierros tuotti  tällä kertaa selvästi alkuperäistä paremman lopputuloksen.

 

Suurin ero alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna on se, että nyt Harjulle ei esitetä rakennettavaksi yhtä uutta ja jätetä korjattavaksi yhtä vanhaa katsomorakennusta, vaan vanha katsomo puretaan lähes kokonaan pois ja uusi nousisi sen tilalle. Kun lämpimänä pidettävien tilojen määrä näin vähenee, laskevat myös vuosittaiset käyttömenot yli 100 000 euroa alkuperäistä suunnitelmaa pienemmiksi.

 

Investoinnissa säästetään samalla yli 820 000 euroa.

 

SIlti katsomopaikkoja saadaan nostettua Harjulle 2000:sta 3000:een. Merkittävää sekin.

 

Ja kun vanhin osa katsomosta puretaan nyt lähes kokonaan, poistuu sen mukana myös merkittävä määrä vanhojen tilojen korjausvelkaa. Ilman nyt tehtyä muutosta, jäljelle olisi jäänyt  vielä noin 2 miljoonan euron korjausvelka. Nyt tuo summa jää 300 000:een.

 

Haluan siis omasta puolestani kiittää kaupunginhallituksen jäseniä napakasta päätöksestä palauttaa asia vielä kertaalleen valmisteltavaksi – lopputulos parani tällä kierroksella merkittävästi. Samoin kiitokset asiaa valmistelleille viranhaltijoille, olette tehneet hankkeen valmistelussa hyvää työtä.

 

Vihreä valtuustoryhmä toki esittää vahvan toiveensa siitä, että hanke toteutetaan sille asetetussa budjetissa, eikä merkittäviä ylityksiä nyt nähdä.

 

Mutta kokonaisuudessaan, tämä on erinomainen askel sen suuntaan, että Harjulta löytyy jatkossa asianmukaiset harjoittelu- ja kisaolosuhteet eri urheilulajeille sekä puitteet erilaisille tapahtumille. Kiitokset tästä.

Helinä Lähedsluoma

Valtuustoryhmän jäsen