Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Vihreän ryhmän puolesta kiitos kaupunginhallitukselle ja viranhaltijoille kyvystä löytää siedettävä kompromissi hankalassa tilanteessa. Tulevan vuoden talousarvio on osa useamman vuoden prosessia, jonka tavoitteena on saada kaupungin talous kestävälle uralle. Pitkällä tähtäimellä talouden tasapainottamisen tarkoituksena on luoda kaupungille pysyvästi hyvä ja positiivinen tilanne sekä tasokkaat peruspalvelut.

 

Talousarvion suuret linjat ovat pääosin hyviä. Sopeutus koostuu menojen karsimisen ohella tulopohjan vahvistamisesta, mikä on hyvä asia. Uskallamme edelleen investoida ja luoda siten positiivisia tulevaisuusnäkymiä. Riittävät investoinnit tukevat elinvoimaamme ja tuovat jyväskyläläisille työtä tilanteessa, jossa työttömyysasteen kehitys näyttää huolestuttavalta.

 

Käyttötalousosa antaa puolestaan realistisen kuvan siitä, kuinka sopeutustoimet iskevät erityisesti jyväskyläläisiin lapsiin ja nuoriin. Nykyistä esitystä mittavammat säästötoimet olisivat olleet täysin kestämättömiä ja näihin emme olleet valmiita. Nyt kaikkein pahimmilta toimilta vältyttäneen. Tahtotilamme näkyy kaupunginhallituksen esityksessä ja siitä kiitos.

 

Kun kasvun ja oppimisen palvelualueelle lisättiin välttämättömiä euroja, jouduttiin toisaalla sopeuttamaan enemmän kuin mihin lautakunnat varautuivat. Vihreä valtuustoryhmä halusi välttää juuri tämän ja siksi esitimme hieman suurempaa veroprosenttia, häviten niukasti äänestyksen. Lisäsopeutukset sisältävät suorien leikkausten lisäksi ongelmallisia nostoja tulotavoitteisiin. Esimerkiksi maan myyntivoiton nosto tai joukkoliikenteen lipputulojen kasvu perustuvat lähinnä valistuneeseen arvaukseen. (Tämä ei ole mielestämme järkevää talouspolitiikkaa.)

 

Lisäleikkaukset ovat puolestaan erityisen ongelmallisia siksi, että niiden vaikutuksia ei ole voitu arvioida ennalta. Etenkin kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle kohdistetun lisäsopeutuksen vaikutuksia on ollut vaikeaa arvioida kattavasti näin lyhyellä aikataululla. Luotamme lautakunnan kykyyn löytää ratkaisuja mm. uudistamalla hallintorakenne ja nostamalla tulotavoitteita.  Pidämme myös tärkeänä, että löydetään ratkaisu, jolla avustusten ja kumppanuussopimuksien kautta turvataan edellytykset monipuoliselle ja elinvoimaiselle kulttuuritarjonnalle jatkossakin.

 

Vihreä valtuustoryhmä painottaa, että ainoastaan toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Toisin sanoen jokainen lautakunta kohdentaa asiantuntijuudellaan itse talousarviossa määritellyt eurot kaupunkilaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla oman toimialansa sisällä.

Vihreiden valtuustoryhmän puolesta

Leena Lyytinen

valtuustoryhmän puheenjohtaja