Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

 

Suomessa kuntatalous on erittäin vaikeassa tilanteessa ja tämä näkyy myös meillä Jyväskylässä, jossa olemme vaikeiden päätösten äärellä.

 

Jyväskylä on aktiivinen ja monipuolinen kulttuurikaupunki, jonka perusta on omien kulttuurilaitoksemme ja laajan vapaan kentän toimijoiden laadukkaassa kulttuurin tuotannossa. Myös kulttuuritoimijat joutuvat koville tulevien sopeutusten myötä. Kentän huoli toimintaedellytysten heikkenemisestä on varmasti tavoittanut meidät kaikki.

 

Viime viikkoina onkin keskusteltu paljon siitä, miten lisäsopeutukset voidaan toteuttaa. Kaupunginhallituksen esityksessä kirjastoverkko, samoin kuin Sepänkeskuksen toiminta päätettiin säilyttää nykyisellään, toisin Sepänkeskuksen toimintakonseptia kehittäen. Näistä muutokset ja lisäsopeutukset huomioiden jää kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle vielä paljon pohdittavaa määrärahojen kohdentamisessa.

 

Pidän erittäin tärkeänä, ettemme laita liikuntaa ja kulttuuria toisiaan vastaan. Mielestäni sopeuttaminen tulee tehdä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan asiantuntemusta ja hyödyntäen ja päätösvaltaa kunnioittaen hallintosäännön mukaisesti.

 

Kaupunginhallituksen esityksessä erityiset kohdennukset on tehty lukiokoulutuksen tukeen ja päiväkoti Punapaulan konkurssista johtuvaan lisärahoitustarpeeseen. Muutoin määrärahojen kohdennuksien tulee olla lautakuntien päätösvallassa.

 

Olin valmistautunut tekemään muutosehdotuksen, jossa varmistetaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vapaus itse päättää 400 000e sopeutuksen kohdistamisesta.

 

Kuunneltuani toimialajohtajan puheenvuoron, olen toiveikas siitä, että tämä tahtotila jo kuuluu.

 

Haluan kuitenkin vielä varmistaa asian, joten kysynkin kaupunginjohtajalta:

 

“Voimmeko luottaa valtuustossa siihen, että lautakunnilla, kuten liikunta- ja kulttuurilautakunnalla on vapaus itse päättää sopeutuksen tavoista ja kaupunginhallituksen kirjaukset ohjaavat valmistelua vain niiden osalta, jotka ovat korvamerkittyjä rahoituksia, vai tuleeko tästä tehdä valtuustossa muutosehdotus?”

 

Bella Forsgrén

Valtuustoryhmän jäsen

Kansanedustaja