Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos kaupunginjohtajalle talousarvioesityksestä.

Ensi vuoden talousarvio on erityisen vaikea, sillä säästöpaine on valtavan suuri seuraaville vuosille.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on kuitenkin paljon leikkauksia, joita en voi hyväksyä.

Leikkaukset kasvun ja oppimisen palveluihin, erityisesti perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen, ovat kohtuuttomia. Lisäksi esimerkiksi lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennusten poistaminen osuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin perheisiin.

Emme saavuta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvilla leikkauksilla säästöjä tilanteessa, jossa oppimistulokset ovat laskeneet valtakunnallisesti jo vuosia, lasten ja nuorten ahdistuneisuus ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja tuen tarve kasvanut.

Jo nyt monessa koulussa kamppaillaan äärirajoilla. Tällöin talousarvioesityksen sopeutusten seuraukset, muun muassa opettajien ja avustajien määrän vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen ja oppimisen tuen heikentäminen, osuisivat suoraan lasten ja nuorten oppimiseen, hyvinvointiin ja tulevaisuuteen heikentävästi.

Jyväskylän kaupunkistrategian yksi neljästä kärjestä on “koulutus- ja kulttuurikaupunki”, ja strategiamme mukaan “turvaamme lasten ja nuorten yhdenvertaisen mahdollisuuden terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen takaamalla riittävät resurssit varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle.” Strategian mukaan” varmistamme myös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteutumisen.” Olemme linjanneet mittariksi, että Jyväskylä sijoittuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursoinnissa viiden parhaan joukkoon asukaslukuun suhteutettunan Suomen 10 suurimman kaupungin vertailuissa.”

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdistuvat leikkaukset ovat suoraan sanottuna strategiamme vastaisia, ja vaarantavat kaupunkimme lasten ja nuorten mahdollisuudet yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen ja tarvittavaan oppimisen tukeen.

Tämän vuoksi kannatan vihreän valtuustoryhmän kanssa veroprosentin nostamista 8,1 prosenttiin, mikä on vaihtoehto näille leikkauksille. Tämä päätös sen vuoksi, koska palveluista yksinkertaisesti ei löydy mitään, mistä voisimme enää karsia.

 

Kiitos

Vilma Viitasaari

Valtuustoryhmän jäsen