Talousarviovalmistelu on ollut tänä vuonna erityisen iso ponnistus sillä nyt on se taloussuunnittelun vuosi, kun meidän on lähdettävä toteuttamaan käytännössä niitä jo pitkään näköpiirissä olleita toimenpiteitä, joilla saamme tuotua tulomme ja menomme tasapainoon.

 

Tämä tasapainotustavoite on minunkin mielestäni oikein hyvä tavoite ja siihen pääsy tuo meille jatkossa monia hyötyjä. Eli se suuri periaatteellinen kysymys tästä talousarviosta päätettäessä onkin nyt se, mille tasolle haluamme palvelumme asettaa ensi vuodesta eteenpäin.

 

Itse ajattelen, että meidän on nyt tehtävä hyvin tarkkaa ja myös pidempiaikaiset seuraukset huomioivaa harkintaa siitä, kuinka paljon olemme valmiit palveluitamme karsimaan.

 

Ja tämä harkinta huomioon ottaen, kaupunginjohtajan talousarvioesitys on minun näkemykseni mukaan suhteellisen hyvä. Tämä esitys tarkoittaa sitä, että osaa palveluistamme karsitaan, toimintaa uudistetaan ja tehostetaan. Ja toisaalta elinvoimaa yritetään kasvattaa, ja tulotasoa vahvistaa veroprosenttia maltillisesti korottamalla.

 

Suurin osa esityksen keinoista on kivuliaita, mutta nieltävissä. Lukuun ottamatta esitystä sivistyspalveluihin kohdistuvasta leikkaussummasta.

 

Minun on ollut sivistyslautakunnan jäsenenä mahdollisuus perehtyä sivin alaisiin leikkaustoimenpiteisiin ja niistä tehtyihin vaikutustenarviointeihin perusteellisesti. Ja näiden valossa kaupunginjohtajan esityksessä olevat sivistyksen toimialalle kohdennetut leikkaukset tulisivatkin aivan takuuvarmasti heikentämään lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä ja lapsiperheiden hyvinvointia, aivan merkittävällä tavalla. Se asettaisi myös työntekijöidemme jaksamisen suureen riskiin.

 

Oppimistulosten laskun ja hyvinvoinnin heikentymisen kautta, leikkaukset loisivat suuren riskin myös kustannusten kasvuun jo keskipitkällä aikavälillä.

 

Meidän ei tulisikaan tehdä talouspäätöksiä vain lyhyen tähtäimen talousvaikutuksia arvioiden. En siis voi mitenkään hyväksyä esityksessä olevaa kasvun ja oppimisen palveluille suunniteltua leikkausten suuruutta.

 

Arvioni mukaan kasvun ja oppimisen palveluille varattuja euroja pitäisi nostaa n. 3,8 miljoonaa nyt esitetystä, jotta niiltä kaikkein kivuliaimmilta ja oppimista ja hyvinvointia heikentäviltä leikkauksilta, kuten ryhmäkokojen kasvattamiselta, avustajaresurssien vähentämiseltä ja Mäki-Matin avoimen varhaiskasvatustoiminnan lakkauttamiselta vältyttäisiin.

 

Koska myös muut lautakunnat ovat tehneet vastuullista valmistelutyötä, tarkoittaisi näiden leikkausten realistinen välttäminen käytännössä veroprosentin nostamista 0.1 % enemmän kuin kaupunginjohtajan tämän päivän esityksessä on. Toivonkin siis niin esiin nostettua yhteiskuntavastuuta kuin realismia myös muilta sivistyksen kannattajilta.

 

Kiitos

Katri Savolainen

Valtuustoryhmän jäsen