Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut

Kaupunkirakenteen toimialan osalta kaupunginjohtajan talousarvioesitys on pääosin hyvä, lautakunnan esityksen mukainen, mutta joukkoliikenteen kannalta tulevat vuodet tulevat olemaan vaikeita johtuen nykyisen hallituksen päätöksestä poistaa joukkoliikenteen ilmastoperusteinen valtionavustus ja nostaa joukkoliikenteen arvonlisäverokanta 10 prosentista 14:sta. Ilmastoperusteinen avustus loppuu ensi vuonna ja alvikannan muutos tulee eteen vuonna 2025. Nämä tulevat vaikuttamaan joukkoliikenteen kustannuksiin ja lippuhintoihin erityisesti, jos MAL-sopimusneuvotteluissa emme saa kompensaatiota. Pidemmällä aikavälillä hintojen korotuspaineiden on arvioitu olevan yhteensä lähemmäksi 20%, sisältäen kaupunginjohtajan esityksessä olevan ensi vuoden hintojen noston 6-8 %. Yhteensä nämä olisivat meidänjoukkoliikenteen kannalta kestämätön korotus.

 

Jos edellä mainitut korotuspaineet siirretään suoraan joukkoliikenteen lippuhintoihin, on varmaa, että matkustajamäärät ja todennäköisesti myös lipputulot tulevat laskemaan. Tämä ei ole strategisesti viisasta, varsinkaan nyt, kun juuri olemme saaneet käyttäjämäärät hyvään kasvuun.

 

Kuten vaikutusarvioissakin todetaan, joukkoliikenteen hintojen korotukset osuvat eniten pienituloisiin.Lisäksi vähenevillä matkamäärillä on vaikeampi saavuttaa joukkoliikenteelle asetettuja strategisia tavoitteita.

 

Vihreät olivat kaupunkirakennelautakunnassa, ja olisimme vieläkin, valmiita aikaistamaan vuosille 2025 ja 2026 suunniteltuja sopeutustoimia toteutettavaksi jo vuonna 2024. Näistä saatavilla tuloilla voitaisiin kompensoida joukkoliikenteen kustannusten nousua.

Kiitos.

Ilona Helle

Valtuustoryhmän jäsen