Eihän tämä tilanne kenenkään mielestä varmastikaan ole miellyttävä.

Talouden kestävä tasapainottaminen vaatii luottamushenkilöiltä rohkeutta ja päättäväisyyttä: Kivoja vaihtoehtoja ei ole – on yritettävä löytää kurjien vaihtoehtojen joukosta se vähiten kurja yhdistelmä. Ja jokaiselle – niin pienelle kuin isollekin – säästötoimenpiteelle löytyy kyllä äänekkäät vasta-argumenttinsa. Yksittäisten toimenpiteiden vastustaminen on helppoa kun ei tarvitse katsoa kokonaisuutta. kuten Valtuutettu Isomöttönen hyvin sanoi.

Toisaalta, eipä tasapainoiselta näyttävän talousarvioesityksen tekeminen ei ole loppujen lopuksi kovin hankalaa, aina voi lisätä esimerkiksi maanmyyntivoittojen tavoitetta rakennusalan laskusuhdanteesta välittämättä, laskea pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvien kulujen laskevan työllisyyden yhtäkkisen parantumisen myötä tai aktiivisesti toivoa että sairauspoissaoloista kaupunkiorganisaatiolle aiheutuvat kulut vähenevät.

Olisi valtuustolta vaarallinen virhe huijata itseään laskemalla sen varaan, että tällaiset yltiöoptimistiset paperille piirretyt luvut oikeasti tarkoittaisivat tasapainoista taloutta.

Toivon että pidämme kiinni yhteisesti talouden tasapainottamisprosessin alkuvaiheessa paljon esillä olleesta periaatteesta: Haetaan aidosti kestäviä pysyväisluonteisia muutoksia siihen mitä ja miten kaupunki tekee. Ei tyydytä siihen että talouden tasapaino on vain toiveajattelua paperilla. Tämä on syytä muistaa niin veroprosentista päätettäessä kuin eri ryhmien ja valtuutettujen talousarvioesityksiä kuunneltaessa: Puheenvuoroissa ihan ymmärrettävästi nousee enemmän esiin teemoja ja toimintoja joita halutaan puolustaa kuin konkreettisia ehdotuksia näiden menojen kattamiseen.

Uskon, että yhdessä neuvottelemalla löydämme tarvittavat eurot lasten ja nuorten palveluiden turvaamiseen.

Toivon että teemme sen kestävästi siten että, ensi syksynä ei tarvitse todetta että takkiin tuli, kun toiveajattelu ei muuttunut euroiksi aktiivisesta toivomisesta huolimatta. Talouden tasapainotus on parin vuoden mittainen projekti – mikäli nyt mokaamme on ensi syksy sitäkin hankalampi.

Arto Lampila

Valtuustoryhmän jäsen, kaupunginhallituksen jäsen