Jyväskylän kaupungin talous on heikkenemässä rajusti tulevina vuosina. Tilanne johtuu mm. hyvinvointialueuudistusta edeltäneestä voimakkaasta sote-menojen kasvusta, jonka seurauksena valtionosuudet pienenevät Jyväskylässä.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle parantaa talousarvion toteutumisen ennakoitavuutta, on koronapandemian seurausten korjaamisessa paljon työtä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vaikeassakaan tilanteessa lasten ja nuorten tulevaisuudesta ei ole varaa tinkiä, vaan mahdollisuudet hyvään kasvuun ja oppimiseen on turvattava. Riittävien resurssien ohella tämä vaatii hyvinvointialueiden ja kuntien välistä saumatonta yhteistyötä, vaikuttavia palveluita sekä valmiutta uudistaa palveluiden tuottamisen tapoja.

Ulkoisen arviointiin perustuva asiantuntijaselvitys antaa kokonaiskuvan Jyväskylän kaupungin taloustilanteesta ja sisältää useita erilaisia ehdotuksia kestävän kuntatalouden saavuttamiseksi. Tärkeää on, että niin henkilöstö kuin asukkaatkin pääsevät kertomaan omat näkemyksensä esitetyistä vaihtoehdoista ja niiden toteuttamiskelpoisuudesta.

Vakaalla pohjalla oleva kuntatalous on tae sille, että Jyväskylä voi tarjota asukkailleen hyvän elinympäristön ja laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa.  On rehellistä sanoa, että talousennusteet tarkoittavat edessä olevan vaikeita valintoja ja ikäviä päätöksiä. Jyväskylän Vihreät edellyttää, että tarkempaan valmisteluun otettavien kehittämis- ja säästötoimenpiteiden vaikutukset arvioidaan talouden kriteereiden ohella myös ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Sekä pitkän aikavälin tavoitteet että lyhyen aikavälin konkreettiset toimenpiteet tulee tuoda lautakuntien ja muiden toimielinten käsittelyyn ja keskusteltavaksi ennen päätöksentekoa. Valmisteluun tulee sisällyttää toimenpiteiden vaikutusten ennakkoarvioinnin lisäksi niiden toteuttamisen jaksotus ja se, miten seuranta vastuutetaan.

Talouden menosopeuttamisen rinnalla on vahvistettava kaupungin elinvoimaa ja tulopohjaa. Tätä työtä kaupunki ei tee yksin vaan yhdessä alueen yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Jyväskylän Vihreät haluaa kantaa vastuuta kestävien ratkaisujen löytämisessä kuntatalouden tasapainottamiseksi. Nyt on aika keskustelulle, eri vaihtoehtojen punnitsemiselle ja ratkaisuille, joiden tavoitteena on kunnan perustehtävän mukaisesti hyvinvoivat asukkaat ja elinvoimainen Jyväskylä.

 

Meri Lumela

puheenjohtaja, Jyväskylän Vihreät