Kuten aloitevastauksessa ja Metsäohjelman auditiointiraportissa todetaan, Jyväskylän kaupungin omistamia metsiä hoidetaan voimassa olevan metsäohjelman mukaisesti. Tällä hetkellä ohjelman mukaisia lähi- ja virkistysmetsien harvennuksia on tehty Kuokkalan alueella, mistä on tullut aika paljon myös harvennuksiin pettynyttä palautetta.

Lähi- ja virkistysmetsissä puuston käsittelyn talousvaikutukset ovat lähinnä plus miinus nolla, eikä niille ole asetettu metsäohjelmassa tulostavoitteita. Itse toivoisin, myös Kuokkalan asukkaana ja biologina, että metsäohjelma mahdollistaisi lähi- ja virkistysmetsissä vielä nykyistä kevyemmän käsittelyn, sillä hakkuut eivät todellakaan lisää alueiden luontoarvoja. Metsäohjelman on tarkoitus olla voimassa vuoteen 2030 saakka, mihin mennessä tulisi olla pysäytetty luonnon monimuotoisuuden väheneminen Suomessa. Toivoisin, että luontokatoa torjuttaisi ohjelman avulla tehokkaammin päivittämällä sitä luonnon monimuotoisuuden kannalta paremmaksi jo tuota ennen. Tälle ei valitettavasti ole ollut paljoa poliittista kannatusta, mikä näkyy myös aloitevastauksesta.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023