Haluan kiittää koko vihreän valtuustoryhmän puolesta aloitevastauksesta. 

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite sukupuolivähemmistöjen huomioimisesta kaupungin palveluissa on jätetty viime valtuustokaudella, ja onkin ollut ilo huomata, että monia aloitteessa olleita asioita on jo otettu huomioon kaupungin toiminnassa. Jyväskylän kaupunki selvästi haluaa olla hyvä ja turvallinen kaupunki kaikille, mistä voimmekin olla ylpeitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sukupuolivähemmistöjen ja ylipäätään yhdenvertaisuuteen tulisi kiinnittää jatkossakin huomiota. 

Aloitevastauksessa oli hyviä, konkreettisiakin, toimia, joita kaupunki joko jo tekee tai lähtee tulevaisuudessa edistämään. Esimerkiksi henkilöstön kouluttaminen yhdenvertaisuussuunnitelmien tavoitteiden jalkauttamiseksi on toimi, jolla on mahdollista korjata rakenteissa – ja osin ajatuksissakin – olevia ongelmakohtia. 

Lisäksi näen, että kaupungin on äärimmäisen tärkeää viestiä siitä, miten edistämme yhdenvertaisuutta erilaisin toimin. Viestinnän avulla lisätään jokaisen kaupunkilaisten tietoisuutta kaupungin turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä toimista.

Erinäiset ohjelmat eivät kuitenkaan ole itsessään edistysaskelia – ne on saatava myös jalkautettua käytäntöön. Siksi onkin hyvä, että kaupungin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista seuraa hyvinvointiryhmä ja hyvinvointitoimikunta. Toimien seurannan ja arvioinnin avulla pystymme varmistamaan niiden vaikuttavuutta sekä toimivuutta. 

Jatketaan samaan malliin ja tehdään Jyväskylästä kaupunki, jonne jokainen on tervetullut.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.2.2023