Mielestäni Jyväskylää tulee kehittää kaikkien, ei harvojen ehdoilla.

Mielestäni Jyväskylän arvokkaita luonto- ja virkistysalueita tulisi laajentaa, yhtenäistää ja kehittää yhteistyössä yli kuntarajojen. Kehityksen tulisi kulkea kohti kaupunkipuistoa, joka olisi myös huomattavasti kannattavampaa kuin metsänhoito tai tonttimyynti.

Vertailukohteeksi voi ottaa vaikkapa Nuuksion kansallispuiston, ja sen vaikutukset paikallistalouteen ja luontomatkailuelinkeinoon. Sen lisäksi, että Nuuksio kansallispuisto tuottaa noin 4 miljoonaa euroa paikallistalouteen, se tarjoaa matalan kynnyksen ulkoilumahdollisuuksia kaikille, ei vain harvoille ajassa, jossa liikkumattomuus aiheuttaa valtakunnallisesti noin 3 miljardin euron kustannukset.

Tällä valtuustolla on yhä mahdollisuus kehittää maailmanluokan ulkoilureitistöä vaihtoehtona arvokkaiden luonto- ja virkistyskohteiden tehottomaan kaavoitukseen. Seuraavan askeleen tulisi olla selvitys kaupunkipuistosta esimerkiksi Kuusimäki-Tikanmäki-Kirkkokangas-Sallaajärvi alueelle, mihin olisi suora yhteys Ladun majan alueelta.

Tämä jos jokin, tukisi kaupungin kasvua, vetovoimaa, pitovoimaa, kilpailukykyä suhteessa muihin kaupunkiseutuihin, ja uskon että suurin osa kuntalaisista ja myös kaupallisista toimijoista on samaa mieltä.

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023