Kannatan palautusesitystä. Saman suuntainen palautusesitys on tehty kaupunkirakennelautakunnassa jo aiemmin. Syy ei ole ollut hyvien tonttien kaavoittamisen estäminen, vaan erittäin uhanalaisen suoalueen säästäminen kompromissia ehdottaen.

Vielä yksinkertaistettuna perustelut palautusesitykselle:

Uhanalainen suoalue sijaitsee kaavan pohjoisosan “silmukan” keskellä, ja kaavassa osoitetut talot tulevat rakentumaan suon valuma-alueelle. Kaavaselostuksen sivulta 28 löytyy valuma-aluekartta, josta vaikutusalueen voi tarkistaa. 

Vaikutukset suon vesitalouteen ovat väistämättömiä. Veden laatu heikkenee hulevesien vuoksi. Kun talot rakennetaan silmukan molemmin puolin, katkeaa ekologinen yhteys lähiympäristöön. Vaarana on myös suoalueen kuivuminen.

Vaikka kaava on palautettu kaupunkirakennelautakunnan toimesta valmisteluun, ei lopputulos tuonut muutosta luontoarvojen säilyttämiseen, vaikka näin on annettu ymmärtää. 

Arvokas luontokohde on usein pieni. Mutta onko pienuus syy olla suojelematta sitä? 

Lopulta tässä on kyse arvoista. Ainoa järkevä ja kestävä ratkaisu olisi jättää kaikki uhanalaiset luontotyypit kaavoittamisen ulkopuolelle jatkossa. Yleiskaava ei sitä nyt edellytä, mutta tämän kysymyksen kanssa tulemme olemaan tekemisissä jatkossakin. 

Vihreän valtuustoryhmän ensisijainen tavoite on ollut kautta linjan fiksu ja kestävä kaavoitus, ei kaavoituksen estäminen. Me voimme kaavoittaa ja rakentaa uutta luontoarvot huomioiden, jos vain haluamme. 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.1.2023