Kuten kaikille on jo tässä kohtaa kokousta tullut selväksi, Tammirinteelle ollaan hakemassa tämän valtuustosalin päätöksellä kaavamuutosta, jossa virkistysalueena toiminutta rakentamatonta metsäaluetta Jyskän ja Halssilan välissä ollaan muuttamassa pientaloalueeksi.

Me tarvitsemme Jyväskylään omakotitalotontteja, ja tätä elinvoimaa vahvistavaa kaavoitustyötä meidän on tärkeä edistää kaupungissamme. 

Minun mielestäni yksi meidän tärkeimmistä, ja toisaalta viisautta vaativimmista tehtävistämme valtuutettuina, on pitää huolta asukkaidemme hyvän elämän edellytyksistä ja tehdä päätöksiä, joissa otamme huomioon ja yhteensovitamme niin kaupunkistrategian eri osa-alueita kuin erilaisissa elämäntilanteissa olevien kaupunkilaistemme tarpeita kestävällä ja asukasystävällisellä tavalla. 

Nyt päätöksenteossa olevan esityksen kohdalla tätä yhteensovittamista ei kuitenkaan ole tehty riittävästi. Ja kaavaluonnoksessa on räikeästi jätetty huomioimatta valmistelutyössä esiin nousseet luontoarvot, ja se, miten kaavan toteuttaminen aiheuttaisi asiantuntija-arvioiden mukaan uhanalaisen luontokohteen pysyvän tuhoutumisen. 

On toki aina kurjaa, kun metsää ja virkistysalueita joudutaan hakkaamaan asuinrakentamisen alta, mutta tässä kaavassa kyse ei ole vain asukkaille tärkeästä lähimetsästä, vaan tämän kaavan toteuttaminen tulisi suurella todennäköisyydellä kuivattamaan alueen keskelle jäävän uhanalaisen suokohteen pysyvästi. 

Luontokato on karua todellisuutta myös täällä Suomessa. Jos luontokadon pysäytystä ei oteta vakavasti, sen seuraukset tulevat olemaan alan asiantuntijoiden mukaan arvaamattomat, pahimmillaan jopa katastrofaaliset. Eikä vain lajeillemme, vaan myös meidän ihmisten hyvinvoinnille. 

Ja tämän kaiken, luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, tietävät varmasti myös kaupunkimme valveutuneet asukkaat. Ja tällä en tarkoita vain meidän vihreiden äänestäjiä, vaan myös suomalaisen luonnon tilasta välittäviä kaupunkilaisia, jotka ovat äänestäneet kokoomusta, keskustaa, sdp:tä, kristillisdemokraatteja ja vasemmistoliittoa. Uskallan väittää, että iso osa kaupunkilaistamme melko varmasti toivoo, että meidän ei tarvitsisi valita viihtyisän omakotitalorakentamisen ja uhanalaisten luontokohteiden säästämisen väliltä, vaan voisimme saada ne molemmat. 

Ja meidän ei tarvitsekaan. Me voimme toteuttaa molemmat. Me voimme jättää Tammirinteen pohjoisosan pois tästä kaavasta ja kaavoittaa omakotitaloja vain kaavan eteläosaan, sekä kaupunkimme sisällä kohteisiin, jotka eivät sisällä uhanalaisia luontotyyppejä. 

Kannatan siis ehdottomasti kaavan palauttamista takaisin valmisteluun ja toivon, että uhanalaisen suoalueen ympäristö voidaan jättää kaavoittamatta.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023