Kannatan palautusesitystä, jonka kannalla me Vihreät olemmekin olleet kaupunkirakennelautakunnassa jo kaavan alusta asti.

Tammirinteen asemakaava on herättänyt sen koko käsittelyn ajan vahvoja tunteita – niin puolesta kuin vastaan. Erityisesti alueen asukkaat ovat olleet huolissaan niin liikenteen vaikutuksista, lähimetsän katoamisesta, asumisviihtyisyyden vähenemisestä kuin uhanalaisen suoalueen tuhoutumisesta. 

Myös muut kuin lähialueen asukkaat ovat havahtuneet siihen, että suosittu virkistysalue aivan Halssilan hiihtomaan vieressä tulee pirstaloitumaan entisestään. Sadat kaupunkimme asukkaat ovat ilmaisseet mielipiteensä mm. adressin, mielipidekirjoitusten ja mielenosoitusten muodossa. Usein kaavoja on muutettu muutaman eri mieltä olevan naapurin vuoksi, mutta miksi nyt emme haluaisi kuunnella satojen asukkaiden ääntä?

Vaikka on ehdottoman selvää, että tarvitsemme kaupunkiimme vetovoimaisilla paikoilla olevia omakotitalotontteja, on myös selvää, että kaavoituksessa tulee kuulla myös asukkaiden mielipiteitä ja huomioida luontoarvot. 

Kaavan alkuvaiheen jälkeen kaava-alueen eteläosaan onkin jo lisätty rakennusalaa, joka korvaisi hyvin pohjoisosasta vähennettävää rakentamista. Asumista alueella olisi tulossa edelleen runsaasti, vaikka pohjoisosasta rakentamista vähennettäisiin edelleen.

Tämä kompromissiesitys ottaa huomioon niin luontoarvot, asukkaiden toiveet kuin viihtyisän asumisympäristönkin. Mielestäni meidän tulee tutkia vielä kerran uusi vaihtoehto Tammirinteen kaavalle. Kiire tai ennaltamääritellyt tavoitteet tonttien määrille eivät ole riittävä syy hyväksyä kaavaa tässä vaiheessa.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023