Tammirinteen kaava on nyt hyväksymisvaiheessa. Kaupunkirakennelautakunta palautti kertaalleen kaavaluonnoksen takaisin valmisteluun, jotta tielinjausten lisäksi luontoarvojen säilyttämistä tarkasteltaisiin kaava-alueella. Valitettavasti vain liikennejärjestelyjä muutettiin, luontoarvojen säilyttämiseen ei tällöin tullut muutosta, eikä viimeisimmän palautteen perusteella tehdyn muutaman pientalotontin poistaminen turvaa alueen pohjoisosan luontoarvoja.

Asuinalue tulee sijoittumaan rakentamattomalle metsämaalle. Erityisesti ongelmallista Tammirinteen kaavassa on se, että rakentamisalueen keskelle jää suoalue, josta löytyy kangasrämettä ja luhtanevaa.

Kangasräme on koko Suomessa vaarantunut ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi. Luhtaneva on koko Suomessa silmälläpidettävä ja Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi. Suoalue tulisi kuivumaan rakentamisen myötä ja sen arvot heikkenemään, todennäköisesti tuhoutumaan.

Arvokkaat luontokohteet ovat usein pienialaisia. Luontokato tapahtuu paikallisesti, hiljaisesti, ihan meidän takapihoilla. Vastaavia kaava- tai muita luontoa heikentäviä päätöksiä tehdään joka puolella Suomea koko ajan, ajatuksella, että juuri tämä hanke on niin tärkeä. Puolet Suomen luontotyypeistä ja joka yhdeksäs laji on uhanalaisia, joka tarkoittaa sitä, että näillä on kohonnut riski hävitä tai kuolla sukupuuttoon Suomesta. Luontotyyppien häviäminen ja  niiden laadun heikkeneminen on yksi tärkeimmistä syistä lajien uhanalaistumiseen. 

Kaupunkistrategian mukaisesti Jyväskylän tulee käyttää luonnonvaroja harkiten ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta.

Tammirinteen osalta uhanalaisen luonnon tuhoutuminen voitaisiin välttää toisenlaisella rakennusten sijoittelulla. Siksi kannatan Valtuutettu Käpin esitystä, että kaava palautetaan takaisin valmisteluun siten, että alueen pohjoisosan rakentamista vähennetään ja luonto- ja virkistysarvot säilytetään.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2023