Kuten tässä salissa on jo useamman kerran todettu, talousarvion lukemat näyttävät ensi vuonna poikkeuksellisen hyviltä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tulomme ja menomme olisivat tasapainossa, vaan positiivinen tulos selittyy mm. hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvään kiinteistöjen myyntiin ja useampien aiempien vuosien verotulokertymien tilittymiseen juuri ensi vuodelle. 

Mielestäni talousarvioesityksessä nämä ensi vuodelle kohdentuvat ylimääräiset eurot on kohdennettu viisaasti mm. kasvun ja oppimisen palveluiden vuosia jatkuneen vajeen eli virkahenkilöiden kielellä pohjan korjaamiseen ja kaupungin kasvua ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä vahvistaviin investointeihin.

Investointimenot ovatkin talousarviossa vuodelle 2023 noin 26% suuremmat kuin tänä vuonna. Investoinnit kohdistuvat mm. tonttimyynnin mahdollistaviin maan ostoihin, urheilu- ja retkeilyalueinvestointeihin, irtaininvestointeihin joihin kuuluu koulujen ja päiväkotien digilaitteita, sekä kauan odotettuihin liikunta- ja kulttuurikohteidemme peruskorjauksiin.

Mutta kuten todettu, todellisuudessa taloudessamme on noin 20 miljoonan euron tulovaje, joka meidän täytyy jo vuosina 2024 – 2025 kuroa kiinni. Siksi pidänkin hyvin tärkeänä, että teemme vastuullisen talousarvion jo ensi vuonna, jotta emme joutuisi kipeiden leikkausten äärelle heti ensi vuonna.

Tästä syystä en kannata kertaluonteiseksi suunniteltua työntekijöiden e-passin kulujen lisäämistä ensi vuoden budjettiin. Ei siksi, että ajattelisin etteivät meidän omat työntekijämme ansaitsisi työhyvinvoinnin vahvistamista. Tai etten kantaisi suurta huolta esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön jaksamisesta. Kyllä, juuri näin teen, ja siitä syystä ajattelen, että meidän on nykyisessä taloustilanteessa viisaampaa ja kestävämpää sijoittaa rahat työntekijöidemme jaksamista jo pidemmän aikaa heikentäneiden tekijöiden, eli niiden juurisyiden korjaamiseen, ja käyttää rahat mm. kentältä tulleiden toiveiden mukaisesti ryhmäkokojen pienentämiseen ja avustajaresurssin ja eritysavustajien lisäämiseen.

Tästä syystä olen hyvin tyytyväinen, että meidän sivistyslautakunnan harkiten tehdyt lisäykset sivistyksen toimialalle on nyt huomioitu tässä talousarviossa.

Kannatan kuitenkin Liukkosen tekemää esitystä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden lisämäärärahasta. Sillä kuten Liukkonen kuvasi, tällä määrärahalla saadaan parannettua laajasti ja pitkäksi aikaa kuntalaisten hyvinvointia parantavien kohtuuhintaisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saatavuutta.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022