Kiitos viranhaltioille perusteellisesta aloitevastauksesta.

Aloitteessamme pyydettiin selvittämään 30 km/h -nopeusrajoitusten tarpeellisuus erityisesti koulujen, päiväkotien, sairaaloiden, palvelukeskusten ja asuinalueiden ympäristöissä. Aloitevastauksen yhteyteen onkin nyt kirjattu erinomaisen selkeät periaatteet, joiden mukaan tutkitaan alueet, joissa nopeuksien alentaminen edistää liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on tarjota turvallinen liikenneympäristö erityisesti heikommassa asemassa oleville kuntalaisillemme.

Viime aikoina täällä Jyväskylässä onkin noussut keskusteluun erityisesti koulujen lähialueiden liikenneturvallisuus muun muassa Keljonkankaan koulun edessä kulkevan tien osalta. Näyttääkin sille, että niin Keljonkankaan koulun kuin muidenkin koulujen osalta on tarpeellista tarkastella vielä uudemman kerran, edistääkö ajonopeuksien alentaminen vai kenties jokin muu toimenpide turvallisen liikenneympäristön kehittymistä. 

Kiitos vielä kerran hyvästä valmistelusta ja jatketaan yhdessä turvallisen – ja tässä tapauksessa liikenneturvallisen – kaupungin kehittämistä.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022