Esitän, että kulttuuri- ja liikuntalautakunnan määrärahaa korotetaan 200 000 €. Korotus on välttämätön, jotta voimme varmistaa palveluiden nykytason ja ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen kulttuurin ja liikunnan sektorilla Jyväskylässä vuonna 2023. Samalla haluan korostaa, että vuoden 2024 talousarvio valmistelu tulee aloittaa lautakunnissa heti vuodenvaihteen jälkeen, jotta talouden tasapainottaminen voidaan saavuttaa mahdollisimman kivuttomasti. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta teen toki oman osuuteni puheenjohtajana.

Puheenvuoro (muutosesitys talousarvioon) kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022