Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osalta kaupunginhallituksen esitys ei ole riittävä. Kulttuurisuunnitelman toteuttaminen edellyttää lisärahoitusta lastenkulttuuriin. Kaupunkistrategian kirjaus Suomen monipuolisimmasta kulttuurisesta kasvualustasta lapsille ja nuorille ei toteudu ilman siihen osoitettua rahoitusta.

Lisäksi kulttuuritoiminnan kumppanuussopimukset, Laajavuoren kehittäminen sekä urheilu- ja liikuntaseurojen vuokratuki ovat kohteita, joissa kaupungin rahoitusosuutta tarvitaan osana isompaa kokonaisuutta. 

Esitetty raami ei tule riittämään tähän. Kumppanuussopimuksissa kyse on erityisesti Teatteri Eurooppa 4:n ja lastenmusiikkiorkesteri Loiskiksen merkittävien valtionosuusrahoituksen turvaamisesta. Laajavuoren kehittämiseen myönnetty EU-rahoitus puolestaan edellyttää kaupungilta omarahoitusosuutta.

Realistisella raamilla turvataan siis ulkopuolinen rahoitus.

Seurojen vuokratuen osalta kyse on tilaratkaisuista. Nopein ja kaupungin kannalta myös kustannustehokkain tapa ratkaista tilaongelmia on avustaa seuroja yksityisten tilaratkaisuiden vuokrakustannuksissa. Tässä hetkessä suurimpia hyötyjä tästä mekanismista olisivat mitä ilmeisemmin voimisteluseurat.

Edellä mainituin perustein tulen kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajana esittämään käyttötalousosassa, että kulttuuri- ja liikuntalautakunnan määrärahaa korotetaan 200 000 €. Korotus on välttämätön edellä mainittujen kulttuurin ja liikunnan tarpeiden rahoittamiseksi tulevana vuonna.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2022