Sivistys- ja kulttuurikaupunki Jyväskylän kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoite/mittari varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursoinnin parantamisesta suhteessa verrokkikaupunkeihin. Tämä edellyttää paitsi yhteistä tahtotilaa, myös tavoitteen toteutumista tukevaa päätöksentekoa. Koronapandemian jälkien korjaamisen lisäksi voimavaroja tarvitaankin mm. pienentämään ryhmäkokoja, erityisopetukseen ja uusien opetusryhmien perustamiseen.

Huomenna juhlimme täällä Jyväskylässä 50 vuotta täyttävää peruskoulua. Vaikka moni asia koulussa ja koulutuspolitiikassa on vuosikymmenten aikana muuttunut, on peruskoululle asetettu tavoite koulutuksellisesta tasa-arvosta, koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta asuinpaikasta tai perhetaustasta riippumatta yhä ajankohtainen – ehkä osin jopa ajankohtaisempi kuin peruskoulun aloittaessa toimintansa.

Sivistyslautakunnan laatima talousarvio on yksi askel kohti viiden parhaiten resursoidun kaupungin joukkoa. Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit mahdollistavat lapsille ja nuorille vahvat perustaidot – joiden heikkenemiseen on meidän syytä kiinnittää huomiota – elinikäisen oppimisen valmiudet ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen. Edellä mainitut asiat antavat hyvät lähtökohdat yksittäisen lapsen ja nuoren elämälle, mutta ovat myös elinvoimaisen ja menestyvän Jyväskylän perusta vahvistaen paljon puhuttua veto- ja pitovoimaa. Tarpeisiin vastaavat resurssit mahdollistavat myös henkilöstölle työn tekemisen ja kokemisen mielekkäänä ja tärkeänä.

Yksityiskohtana sivistyksen toimialan talousarviosta voi todeta, että kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestämiseen vuonna 2023 tarvittavan lähes 1,9 ME tulee valtio korvaamaan. Lautakunnan ja kaupunginjohtajan talousarvioesitysten välinen erotus on suuruudeltaan lähes sama summa, joka siis palautuu kaupungille, tosin takautuvasti.

Talouden reunaehtojen tiukentuessa on voimavarat kohdennettava huolella ja vaikuttavasti. Uusien hankkeiden tai palveluiden sijaan on vahvistettava kasvun ja oppimisen perustehtävää kouluja ja henkilöstöä kuullen ja heidän osaamistaan hyödyntäen.

Peruskoulu tai nykyisin perusopetus on antanut lapsille hyvät eväät elämään jo viidenkymmenvuoden ajan Jyväskylässä. Fiksu ja kaukaa viisas sivistyskaupunki pitää hyvää huolta perusopetuksestaan ja sen myötä lapsistaan ja nuoristaan myös tulevaisuudessa.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022