Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa toteutetaan tai halutaan toteuttaa strategiamme kaikkia  4 kärkeä: 

  1. Koulutus ja kulttuuri kaupunki (kansalaisopisto, teatteri, museot, sinfonia, kirjastot ja  taiteen vapaan kentän toimijat.)
  2. Elinvoiman kaupunki ( mm. taiteen vapaan kentän toimijoiden ja kulttuuri ja urheilutapahtumien mahdollistaminen)
  3. Liikuntapääkaupunki (liikuntapalvelut, seuratuet, liikkumisohjelma, nuorten maraton ym.)
  4. Resurssiviisaskaupunki (ulkoilureittien ledivalaistus ja muut energiatehokkuutta parantavat investoinnit)

 

Esimerkkinä hallintorajat ylittävistä toimenpiteistä on Jyväskylän liikkumisohjelma. 

Pienellä panostuksella voidaan rakentaa mallia, jolla liikkumattomuudesta aiheutuvia miljoonien eurojen kustannuksia voidaan kustannustehokkaasti leikata, erilaisilla toimenpiteillä – eikä vain liikuntapalveluiden, vaan koko kaupungin voimin kumppaneita unohtamatta.

Taiteen vapaan kentän kumppanuussopimuksiin tulisi saada lisää resursseja. Esimerkiksi valtionosuuksia hakeneiden toimijoiden kuten Teatteri Eurooppa 4:n ja lastenmusiikkiorkesteri Loiskiksien saamat toimintavaustukset on todettu Taiken ministeriölle antamassa lausunnossa riittämättömiksi taloudellisesti vakaan toiminnan näkökulmasta. Riittämätön kaupungin tuki vaarantaa siis myös valtionosuudet, ammattimaisten kultturitoimijoiden toiminnan kehityksestä puhumattakaan.

Olemme tässä salissa hyväksyneet kaupunkistrategian, jonka kärkitavoitteisiin kuuluvat liikuntapääkaupunki- ja kulttuurikaupunki-kärjet. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei mahdollista näiden tavoitteiden toteuttamista.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022