Kiitos kattavasta työstä Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman päivityksessä! Tätä ohjelmaa on käsitelty kattavasti eri toimielimissä ja täydennetty tarvittavilta osin. 

Ohjelma rakentuu seitsemästä teemasta, joista jokaisesta voisi pitää puheenvuoron, mutta haluan vihreän valtuustoryhmän puolesta nostaa esiin sen kaikkein keskeisimmän syyn sille, miksi tätä ohjelmaa ylipäätään tarvitaan. 

Meillä on rajallinen määrä resursseja käytettävänämme. Kyse ei ole vain globaaleista luonnonvaroista, vaan kaikki mahdolliset elämän osa-alueet kattavasta resurssista. Tavalla tai toisella meidän on kyettävä sopeuttamaan elämämme niihin reunaehtoihin, joita meillä on käytettävissämme.

Jyväskylässä asiaa voisi ympäristö- ja luontonäkökulman lisäksi pohtia vaikkapa taloudellisten resurssien viisaana kohdentamisena. Tätä me oikeastaan nyt teemmekin inflaation ja globaalin tilanteen kannustamina. Me tiedämme, että fiksuja valintoja tekemällä voimme säästää pitkän sentin, kuten vaikkapa tällä ohjelman alkuperäisellä kirjauksella nykyisten reseptien muokkaamiseksi korvaamalla eläinperäisiä raaka-aineita kasviperäisillä raaka-aineilla 2023–2025, jonka taloudesta tarkka kaupunginhallitus poisti.

Viimeistään viime vuosien aikana olemme huomanneet, että ympäristön ja luonnon näkökulmasta paras valinta verottaa usein myös lompakkoa vähiten.

Olemme huomanneet, että fiksulla kaupunkisuunnittelulla voidaan mahdollistaa ihmisille resurssiviisas tapa elää. Tiedämme, että puun käyttö talojen rakennusmateriaalina on sitoo hiiltä enemmän kuin taivaan tuuliin poltettuna. Ennen muuta olemme nyt huomanneet, että pärjäämme vähemmälläkin energialla kuin mihin olemme tottuneet. 

Vaikka ilmasto-, luonto- ja ympäristönäkökulma itsessään riittää perusteluiksi resurssiviisaudelle, helpottaa globaali tilanne, inflaatio sekä rahan todellisen arvon ymmärtäminen asiaa huomattavasti. 

Kun maapalloja on vain yksi, täytyy elää niin fiksusti, että se kestää. Toimenpiteiden tulee olla riittäviä ja mitattavia. Jos syystä tai toisesta nykyisillä linjauksilla ei päästä tavoitteisiin, on oikea tapa korjata toimintaa, ei madaltaa tavoitteita. Vastuu elämän säilymisestä tällä pallolla on meillä kaikilla. Täällä Jyväskylässä on meidän kannattaa aloittaa Jyväskylän valinnoista. Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelma antaa siihen tarvittavat eväät.

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022