Hyvinvointialueuudistuksen myötä myös Jyväskylän kaupungin organisaatiota kehitetään. Elinvoiman ja työllisyyden kysymykset nousevat entistäkin merkittävämpään rooliin uudessa Jyväskylässä. Siinä missä monissa muissa kaupungeissa elinvoima on ollut jo pitkään osa näkyvää luottamuselinorganisaatiota ja poliittista päätöksentekoa, olemme me Jyväskylässä vasta nyt muuttamassa organisaatiotamme tarvetta vastaavaksi. Ensimmäinen askel uudella tiellä on nyt hallintosäännön muutoksella perustettava, kaupunginhallituksen alainen elinvoima- ja työllisyysjaosto.

Muiden toimielinten tapaan myös elinkeino- ja työllisyysjaostolle määritellään tarkasti tehtävät ja toimivalta. Tämä määrittely sisältää kirjauksen toimielimen kokoonpanosta.

On tunnettu julkinen salaisuus, että poliittisessa päätöksenteossa vastuulla on tapana kasaantua ja samat päättäjät istuvat eri organisaatioiden toimielimissä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä meille on muodostunut jälleen yksi organisaatio, jonka merkittävillä luottamuspaikoilla istuu moni valtuutetuistamme. Tulevat kaksi vuotta ovat monelle meistä niin työntäyteisiä, että palkkatöiden rinnalla luottamustehtävien kasaantuminen uhkaa vaikuttaa paitsi tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen, myös luottamushenkilöiden jaksamiseen.

Elinkeino- ja työllisyysjaostoon on tarpeen saada paras mahdollinen, parlamentaarinen osaaminen loppukaudelle. Parhaiten tämä onnistuu muuttamalla jaoston jäsenten kokoonpanoa siten, että 3 jäsenistä ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä ja 4 valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Vihreä ryhmä esittää, että Hallintosäännön 11 §:n 1. kappaleen 2. virke muutetaan seuraavaksi: ”Elinkeino- ja työllisyysjaoston jäsenistä 3 ja varajäsenistä 3 on kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä ja jäsenistä 4 ja varajäsenistä 4 on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.”

(Muutosesitys hyväksyttiin.)

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022