Kiitos viranhaltijoille tarkasta perehtymisestä myös rivien välissä olleeseen aloitteen sisältöön. Vastauksessa on tavoitettu hyvin perheen moninainen käsite sekä otettu kantaa laajemminkin työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Perheen määritelmä ei koske vain perinteistä ydinperhettä, ja tämä on tuotu vastauksessa hyvin esiin.

Ajatus perheystävällisyyden lisäämisestä on lähtenyt ruuhkavuosia elävän vanhemman väsymyksestä ja riittämättömyyden tunteesta sekä lapsen oikeudesta kohdata pitkän päivän jälkeen vanhempi, joka vielä hymyilee ja jaksaa olla läsnä.

Ajatus on lähtenyt sen teini-ikäisen lapsen vanhemman huolesta, jolle lait ja asetukset eivät mahdollista joustoa työhön, vaikka nuori kuinka tarvitsisi vanhemman tukea kasvukipujen kanssa. 

Ajatus on lähtenyt ikääntyvien vanhempien asioita hoitavan lapsen tarpeesta käyttää siivu työaikaa välttämättömän byrokratian viidakossa.

Ajatus perheystävällisyyden lisäämisestä on lähtenyt myös luottamushenkilön halusta tehdä näkyväksi Jyväskylän kaupungin arvopohjaa työnantajana sekä monesta muusta tarinasta, joita en nyt nosta esiin.

Vaikka vastauksessa on otettu laaja näkökulma perheeseen, haluan antaa vielä hetken aikaa lapsille.

Lapsiasiavaltuutettu on ottanut lokakuussa alkaneessa kampanjassaan Lasten vuoro kantaa lasten huomioimiseksi työelämässä ja kannustaa lapsi- ja perhemyönteisyyden lisäämiseen:

“YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus edellyttää, että lasten etu ja näkemykset huomioidaan kaikissa asioissa, jotka heihin vaikuttavat. Työelämä vaikuttaa kaikkien lasten arkeen. Siksi lasten tarpeet on tunnistettava myös työelämässä.

Työelämä vaikuttaa lasten arkeen monin tavoin. Kun lapsilta kysytään hyvän elämän tai turvallisuuden elementeistä, päällimmäisenä nousee esille aikaa ja läsnäoloa antavat vanhemmat. Tämän mahdollistamiseen työelämältä vaaditaan joustavuutta. Pekkarisen mukaan tärkeää on, että työpaikoilla huomioitaisiin vaihtuvat elämäntilanteet, monimuotoiset perherakenteet ja erityisesti lasten erilaiset tarpeet.” 

Jyväskylä ansioitui viime valtuustokauden aikana lapsivaikutusten arviointien tekemisessä ja kiitoksena siitä olemme saaneet lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Kun nyt perhemyönteisyyttä lähdetään kehittämään ja arvioimaan, toivon näkeväni myös lapsivaikutusten arvioinnin osana tätä kokonaisuutta.

Sanat luovat todellisuutta. Myönteinen puhe kaikenlaisista perheistä sekä elämän ja työn yhteensovittamisesta luo Jyväskylästä kuvaa kaupunkina, jonne kannattaa tulla.

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022