Kyllikinkadun korttelin kaava on mielenkiintoinen ja onnistunut kokonaisuus, jonka kautta saamme uuden asunnon lähelle keskustaa noin 250:lle asukkaalle. Kaava-alue on jo nyt kohtuullisen tiiviisti kaavoitettu eikä liian tiivis kaavoittaminen lisää asumisen viihtyisyyttä. Tästä syystä en kannata Toimi Kankaanniemen tekemää esitystä.

Lisäksi asiantuntijataho eli Keski-Suomen museo on arvioinut Sepänkeskuksen paikallisesti arvokkaaksi ja näin Sepänkeskuksen suojelu julkisivujen osalta on perusteltua. Sepänkeskuksen toiseen päätyyn on myös jo tässä kaavassa osoitettu alue lisärakentamiselle, joten lisärakentamista on jo tulossa.

Puistolan alueen vahvuus on se, että alueella sekoittuu tasapuolisesti ja tasapainoisesti vanha ja uusi rakentaminen. Tästä periaatteesta tulee pitää kiinni jatkossakin eikä rakentaa aluetta myöskään liian tiiviiksi ja tehokkaaksi.

Kuten Kimmo Suomikin kommentoi, kaavaprosessin aikana ajatus Sepänkeskuksen mahdollisesta purkamisesta ei ole myöskään tullut lainkaan esille, joten tässä vaiheessa palautusesitys tuntuu harmillisen myöhäiselle. Kaavoitusprosessin tulee olla johdonmukainen alusta loppuun saakka, jotta kaavat pääsevät etenemään aikataulussaan.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022