Ihan ensimmäiseksi haluan hyvän tavan mukaisesti kiittää kaikkien aloitetta tekemässä olleiden puolesta. Kiitän sekä aloitteen allekirjoittaneita valtuutettuja että asiaa valmistelleita virkahenkilöitä. 

Olkoon tämä aloite ja sen vastaus ihmisiltä ihmisille ja osoitus siitä, mihin yhteisellä päämäärällä ja hyvällä yhteistyöllä voidaan parhaimmillaan päästä. Haluan kiittää myös niiden henkilöiden puolesta, joita varten tämä aloite on tehty. Aloitteen eteneminen on yksi tärkeä askel kohti kaikille aidosti tasa-arvoisempaa kaupunkia.

Me kaikki aloitteentekijät olemme erittäin mielissämme näin hyvästä vastaanotosta ja riemuissamme kaikilta asiaa käsitelleiltä tahoilta saamastamme tuesta. Kiitos myös kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle asian nopeasta käsittelystä.

Kiitosten lisäksi haluaisin myös muistuttaa, että asian edetessä toteutukseen muistettaisiin kaikin mahdollisin tavoin myös muunlaiset esteellisyydet kuin liikuntaesteisyys. Onneksi meillä on Jyväskylässä myös vammaisneuvosto, jossa on asiantuntemusta ja kykyä ajatella erilaisten yksilöiden hyvinvointia myös oman tarpeensa ulkopuolelta. Hyödynnetään siis sitä! Lisäksi toivon, että esteettömän uimarannan käyttäjiltä kysyttäisiin vinkkejä, toiveita ja apua suunnitteluun, niin että lopputuloksesta tulee kerralla hyvä.

Pidemmittä puheitta siis – joko sen sanoin – kiitos! Tästä on hyvä jatkaa.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.10.2022