Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiitos viranhaltijoille monipuolisesta työstä osallisuuden parantamiseksi Jyväskylässä. Kiitos ennen muuta aidosta halusta vahvistaa jyväskyläläisten hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia aina lapsuudesta elämän kaaren päähän asti. Osallisuusohjelman avulla työ ja tahtotila tulee näkyväksi.

 

Osallisuus toteutuu parhaimmillaan rakenteiden sisällä, osana elämää. Osallisuutta on se, kun lapset pääsevät varhaiskasvatus- tai koulupäivän aikana suunnittelemaan päiväkoteja, kouluja ja leikkipuistoja ja tuo työ näkyy lopputuloksessa. Osallisuutta on se, että ikäihmisten palvelujen suunnittelu tapahtuu heidän kanssaan ja muotoutuu heidän tarpeitaan vastaavaksi. Osallisuutta on se, että kaupunkilaiset pääsevät lausumaan näkemyksensä kaavaprosesseissa ja nuo näkemykset otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Osallisuutta on myös se, että antaa äänensä vaaleissa, eikä koe sen suurempaa tarvetta vaikuttaa päätöksentekoon. Myös passiivinen läsnäolo voi olla osallisuutta. Näitä näkökulmia on huomioitu mainiosti ohjelmassa.

 

Me ihmiset kaipaamme eri elämänvaiheissa erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja kaupungin tehtävänä on tarjota tuo paletti esteettömästi kaikille. Vihreän valtuustoryhmän mielestä kaupungin verkkosivut vastaavat tähän tarpeeseen, mutta niitä tulee kehittää toimivampaan suuntaan. Sivuilla voisi esimerkiksi olla kootusti esillä kaikki kaupungissa avoinna olevat kyselyt, selkeät ohjeet eri vaikutustavoista ja – kanavista sekä yhteystiedot suoraan niihin. Osallisuuden tulee olla parin klikkauksen päässä.

 

Haluan vielä lopuksi painottaa vaikutusten ennakkoarvioinnin merkitystä päätöksenteossa. Myös tämä työkalu on nostettu ohjelmassa esiin ja hyvä niin. Vaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa asioita tutkitaan ja niihin vaikutetaan etukäteen. Esimerkiksi viime valtuustokaudella teetettiin useampia ansiokkaita lapsivaikutusten arviointeja, jotka antoivat meille äärimmäisen tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Näissä prosesseissa lapset ja vanhemmat pääsivät konkreettisesti ja etupainotteisesti vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin. Osallisuus toteutui siten mitä parhaimmalla tavalla ja tuli aidosti näkyväksi myös meille valtuutetuille.

 

Tästä on hyvä jatkaa hyvää työtä entistä osallistavamman ja toimivamman Jyväskylän eteen.

 

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022