Kaupunginhallitus on nyt antanut julkiset lausuntonsa ja vastauksensa tarkastuslautakunnan hyvinvointikertomuksessa esiin nostamiin kysymyksiin kaupungin toiminnasta suhteessa valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin. Kaupunginhallitus on lausuntonsa kohdassa 14 vastannut, tai sanotaanko yrittänyt vastata, tarkastuslautakunnan esiin nostamaan relevanttiin huoleen kaupungin omistaman metsäalan suojelutavoitteeseen liittyen.
Tarkastuslautakunta nosti esiin hyvinvointikertomuksessaan, että kaupungin metsäalasta on vuonna 2020 suojelun alla 17%. Tarkastuslautakunta kysyikin hallitukselta, onko kaupungin strategisesti tavoitteeksi asetettu 17% suojelutason säilyttäminen, ilman prosentinkaan lisäsuojelutavoitetta, seuraavalle neljälle vuodelle riittävä, ja millä perusteella näin.
Kaupunginhallituksen vastaus tarkastuslautakunnan kysymykseen on kuitenkin hyvin heikko. Siinä todetaan aluksi tarkastuslautakunnan esiin nostama tilanne nykyisestä suojeluasteesta, että se on nykyisin 17%.
Tulevina vuosina voi olla painetta nostaa suojeluprosenttia, mikäli EU:n valmisteilla olevan biodiversiteettistrategian mukaiset tavoitteet tulee saavuttaa. Siellä on esillä 30% tavoite” hallitus pohtii vastauksessaan.
Kaupunginhallitukselle tiedoksi: EU:n jäsenmaat ovat jo hyväksyneet kyseisen biodiversiteettistrategian lokakuussa 2020. Se sisältää mm. yhteisen 30% suojelutavoitteen maa- ja merialueille, kaikkien vanhojen metsien saamisen tiukan suojelun piiriin ja suojelualueiden hoidon tehostamisen.
Kaupunginhallituksen vastaus ei siis anna minkäänlaista selitystä siitä miksi Jyväskylä ei halua edetä EU-tasolla hyväksytyn biodiversiteettistrategian suuntaan siitäkään huolimatta, että luonnon monimuotoisuuden lisääminen on kirjattu myös kaupunkistrategiaamme. En tiedä millaisessa kiireessä ja millaisella panostuksella hallitus on tämän vastauksen kirjoittanut, mutta tällaisenaan sillä ei ole käyttöarvoa meille valtuutetuille, eikä aiheesta kiinnostuneille kaupunkilaisille.
Kaupunginhallituksen vastauksia ei teknisesti voi palauttaa takaisin valmisteluun, mutta toivon, että Jyväskylän kaupungin metsien hoitoa ohjaavan asiakirjan, eli kaupungin metsäohjelman päivityksen yhteydessä tähän suojelualuetavoitteeseen tullaan saamaan aito, luonnon monimuotoisuutta edistävä tavoite. Toivoa sopii, ettei metsäohjelman päivitys tyydy tämän kaupunginhallituksen vastauksen tavoin vain toteamaan nykytilaa, jossa kaupunkina tiedostamme kyllä keskisuomalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelun tarpeen, mutta jossa toiminnan tasolla emme tee muutoksia sen edistämiseksi.
Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022