KymppiR-ohjelma on erinomainen esimerkki siitä, miten kaavoitusta tehdään kaupungissamme pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja harkiten. Kaavoituksella vastataan kuntalaisten toiveisiin monipuolisesta asumisesta, ja samalla voimme ylläpitää kaupungin veto- ja pitovoimaa sekä toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita.
Monipuolinen tonttitarjonta, erilaiset asumisen ratkaisut ja viihtyisä asuinympäristö vetää puoleensa ja edistää kuntalaisten hyvinvointia. Tästä kaavoituksen monipuolisuudesta ja laadukkuudesta tulee pitää huolta jatkossakin.
Uusi KymppiR-ohjelma sisältää jatkossa myös liikenteeseen liittyviä tavoitteita huomioiden erityisesti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn reittien kehitystarpeet. Ohjelman mukaan suurin tonttikysyntä onkin ollut erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä, eli kuntalaiset toivovat ja kaipaavat toimivaa ja joustavaa liikennejärjestelmää asumisen rinnalle.
Tavoite vähähiilisestä yhdyskuntarakenteesta on linjassa niin MAL-sopimuksen tavoitteiden kuin yhdessä sovitun kaupunkistrategiammekin kanssa, joten jatketaan KymppiR-ohjelman erinomaisten tavoitteiden toteuttamista.
Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022