Demokratian kannalta yksi aivan tärkeimmistä asioista on, että ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa heitä ja heidän läheisiään koskeviin asioihin. Toki järjestelmäämme kuuluu se että vaikuttamista tehdään edustuksellisesti vaalien kautta, mutta vaikuttamiskeinojen ei pidä, eivätkä ne itseasiassa lain mukaan myöskään saa jäädä siihen.

 

Kuntalain 22§ velvoittaa valtuuston pitämään huolta huolta kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Toivon, että jatkossa pystymme kiinnittämään yhä enemmän huomiota lakitekstin sanaan vaikuttavat. Harva asia on nimittäin niin turhauttavaa ja vaikuttamisintoa ja aktiivisuutta latistavaa kuin se, että annettuun palautteeseen, ideoihin, huoliin tai kehittämiskohteisiin vastataan hiljaisuudella tai asia katoaa koneistoon, eikä asian esittäjä voi tietää, miten asia etenee vai eteneekö.

 

Tehdään asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuudesta ja innosta rakentaa yhdessä virkahenkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa parempaa ja entistä näkyvämpää. Kootaan tieto erilaisista palautteista, aloitteista ja kehittämisideoista sekä niihin annetuista vastauksista ja niitä seuranneista toimenpiteistä helposti selattavaan muotoon.  Tietenkään kaikki palaute tai kaikki aloitteet eivät ole sellaisia, että ne johtavat toimenpiteisiin – se ei ole fiksua eikä edes mahdollista – mutta palautteen tai ideoiden antajat ansaitsevat kyllä vastauksen ja perustelut sille, miksi toimenpiteisiin ei ryhdytä.

 

Käytännön osallisuustyössä yhä tärkeämpää on tiivis yhteistyö kaupungin eri toimialojen kesken sekä hallintorajat ylittäen muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Ei ole kohtuullista olettaa, että asukkaat ja alueella toimivat yhteisöt tietävät, kuuluuko jokin asia kunnan, hyvinvointialueen, aluehallintoviraston vai ELY-keskuksen vastuulle, Ihmisiä ei tule pompotella eri toimijoiden välillä, vaan rakentaa yhteisiä osallisuusrakenteita siten, että osallistuminen yhteisiin asioihin vaikuttamiseen on helppoa. Tästä hyvä esimerkki oli toissaviikkoinen asuinalueilta Jyskän koululla, jossa asukkaiden kanssa keskustelemassa oli kaupungin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden lisäksi myös poliisin ja ELY- keskuksen edustajat.

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.9.2022