Teemu Torssosen valtuustoaloitteen ehdotus siitä, että Jyväskylän kaupungin tulee irtisanoutua ELY-keskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta liittyen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon, on mielestäni epäinhimillinen. En myöskään voi allekirjoittaa Joni Parkkosen pitämiä puheenvuoroja.

Vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja muut kriisit ympäri maailman ovat nostaneet maailmassa kotiseudultaan pakenemaan joutuneiden määrän yli 100 miljoonaan. Tässä tilanteessa – vaikka ei otettaisikaan huomioon Venäjän aloittamaa sotaa – meillä on velvollisuus auttaa.

Valtuustoaloitteessa esitettiin huolta Jyväskylän turvallisuudesta ja ulkomaalaisten tekemistä rikoksista.

Kuten aloitevastauksessakin todetaan: negatiivisia lieveilmiöitä torjutaan tehokkaimmin riittävillä ja oikein kohdennetuilla kotouttamistoimilla. Jyväkylän kaupungilla on laadukkaat, hyvin resursoidut kotoutumispalvelut. Meillä on siis hyvät puitteet ja resurssit ottaa vastaan apua tarvitsevia.

Lisäksi vastauksessa todetaan, että maahanmuuttajien rikollisuuden taustalla vaikuttavat samat tekijät kuin valtaväestönkin kohdalla: syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus, joihin puututaan parhaiten edistämällä työllisyyttä, koulutusta, osallisuutta, päihteettömyyttä sekä hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi kotoutumiseen vaikuttaa asenteemme. Kotoutuminen on varmasti vaikeaa, jos ei koe olevansa osa yhteisöä. Tähän me kaikki voimme vaikuttaa.

Jyväskylän kaupunkistrategian 2022 – 2025 visio on olla kansainvälinen sivistyskaupunki. Lisäksi inhimillisyys on yksi strategiamme viidestä arvosta.

Monikulttuurisuus on rikkaus, ja sen tulee myös näkyä meidän asenteissa ja toiminnassa.

Meillä hyvinvoivassa pohjoisessa on yhteinen velvollisuus kantaa vastuumme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja humanitäärisessä kriisissä elävien auttamiseksi. Meidän tulee auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, kun on kyse esimerkiksi sodan keskeltä pakenemisesta, kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun tai rangaistuksen uhasta.

En myöskään allekirjoita lähestymistapaa, jossa ukrainalaiset ja muualta tulevat pakolaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan. Meillä on velvollisuus auttaa kaikkia apua tarvitsevia. 100 miljoonaa on valtavan suuri luku.

Meillä on velvollisuus auttaa, ja Jyväskylän on ehdottomasti tarjottava kuntapaikkoja jatkossakin kiintiöpakolaisille ja turvapaikanhakijoille.

 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022