Kiitos asunnottomuuden puolittamisohjelmasta valmistelijoille. Ohjelma ja asia ovat tärkeitä. Kiitos myös Jyväskylässä asunnottomien parissa, tai asunnottomuuden ehkäisyn eteen työskenteleville sote-palveluissa, muissa kunnan palveluissa ja järjestöissä.

Hienoa työtä tehdään mm. aikuissosiaalityössä ja kuntouttavissa palveluissa, Ohjaamossa sekä useissa järjestöissä ja säätiöissä. Matalan kynnyksen monitoimijainen liikkuvan tuen tiimi Nopsajalka ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka palvelukeskus Hanska ovat hienoja esimerkkejä matalan kynnyksen palveluiden vahvistamisesta.

On erittäin hyvä asia, että asumisen ja asumista tukevien palvelujen järjestämisen periaatteeksi on otettu valtakunnallisesti Asunto ensin -periaate. Periaate on tutkimusten mukaan vaikuttava, ja ennen kaikkea inhimillisesti oikein. Tutkimusten mukaan suurin osa Asunto ensin -mallin mukaan asutetuista asunnottomista on päässyt asunnottomuudesta, eli asuminen on jäänyt pysyväksi.

Asunnottomuuden puolittaminen on asetettu tavoitteeksi Jyväskylän kaupungille vuoteen 2023 mennessä. Tämä on hyvä välitavoite, matkalla kohti vuoden 2027 asunnottomuuden kokonaan poistamista.

Asunnottomien määrä on vähentynyt viime vuosien aikana Jyväskylässä, mikä on hieno asia.

Haluan kuitenkin kiinnittää huomiota ryhmiin, joiden keskuudessa asunnottomuus valitettavasti on päinvastoin lisääntynyt. Nuorten asunnottomien määrä kasvoi vuodesta 2020 vuoteen 2021 huolestuttavasti 37:stä asunnottomasta 41:een asunnottomaan, ja naisten pitkäaikaisasunnottomuus kasvoi 6:sta asunnottomasta 9:ään pitkäaikaisasunnottomaan. Nuoret ja naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa asunnottomuuden kentällä, minkä vuoksi tähän täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

Lisäksi ympäristöministeriön kesäkuussa 2019 julkaistun asunnottomuusohjelmien arviointiselvityksen tulokset osoittavat, että Asunto ensin -periaatteen käytännön toteuttamista vaikeuttavat asumista tukevien sosiaali- ja terveyspalvelujen riittämättömyys sekä kohtuuhintaisten asuntojen puute pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa. Näihin asioihin on kiinnitettävä huomiota.

Jyväskylän asunnottomuuden puolittamisohjelman toimenpiteet näen hyviksi. Erityisen iloinen olen vaikeasti päihdeongelmaisten ja muusta mielenterveyden häiriöistä kärsivien asumisyksikön perustamisesta. Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät on tunnistettu ohjelmassa yhdeksi asunnottomien riskiryhmäksi, ja kyseisen ryhmän palvelussa tiedetään muutenkin olevan aukkoja.

Kuten ohjelmassakin kirjoitetaan, asunnottomuus tai sen uhka voi kohdata kenet vain. Asunnottomuuden syy voi löytyä paikkakunnan vaihtamisesta, työttömyydestä, päihdeongelmista, luottotietojen menettämisestä tai perhetilanteen muutoksista. Jokainen näistä asioista voi koskettaa ketä tahansa meistä.

On erittäin tärkeää, että kaupunkina teemme kaikkemme sen eteen, että jokaisella on mahdollisuus asuntoon. Asunto on ihmis- ja perusoikeus.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022