Kokonaisuudessaan Cygnaeuksen koulun peruskorjaus ja Keskustan uuden päiväkotikoulun rakentaminen ovat todella hienoja hankkeita. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia valmistelijoita työstänne, tiedän että työ on ollut moniammatillista ja siinä on pyritty ottamaan huomioon peruskorjauksen ja  uuden päiväkotikoulun tarpeet mahdollisimman hyvin.

Päiväkotikoulu itsessään on suhteellisen uusi konsepti, josta on toistaiseksi vain vähän tutkittua tietoa. Jyväskylän yliopisto on kuitenkin ottanut tästäkin koppia ja siellä tehdään parhaillaan tutkimusta muun muassa päiväkotikoulujen oppimisympäristöistä. Vaikkei tutkittua tietoa olekaan suoraan päiväkotikouluista, niin kasvun ja opinpolun nivelvaiheista löytyy tutkimuksia paljonkin.

Päiväkotikoulujen ja yhtenäiskoulujen yhtenä tavoitteena on muuttaa kolme suurta nivelvaihetta kahteen, jolloin teoriassa lapsella on mahdollisuus olla tutussa ja turvallisessa ympäristössä varhaiskasvatusiästä alkuopetukseen ja joissain päiväkotikouluissa neljänteen luokkaan. Tämän jälkeen siirrytään yhtenäiskouluun joka jatkuu perusopetuksen loppuun.

Nivelvaiheet ovat tutkitustikin useille lapsille raskaita, joten niiden minimoiminen on tervetullutta. Tämä raskaus korostuu erityisesti niiden lasten kohdalla, jotka ovat tuen piirissä. Yksi tärkeimmistä asioista onkin, että lapsen tiedot ja tuen tarpeet siirtyvät mahdollisimman sujuvasti eteenpäin lapsen kehittyessä – tässä korostuu henkilökunnan ja opettajien välinen yhteistyö. Päiväkotikoulussa tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunta toimii sulavasti ja jopa arkisesti yhdessä. Samalla kasvaessaan lapsi tutustuu vähitellen laajenevaan yhteisöön ja ympäristöön.

Olen erittäin ylpeä jyväskyläläinen varhaiskasvatustieteilijä ja opettaja. Olemme päättäneet ottaa jälleen askeleen kohti lapsiystävällisempää ympäristöä.

Kuten alussa totesin, tutkittua tietoa on kuitenkin toistaiseksi niukasti. Tästä syystä on tärkeää, että päiväkotikoulut rakennetaan niin, että ne toimivat monipuolisesti suuntaan ja toiseen myös tulevaisuudessa. Tämä on lisäksi tärkeää resurssiviisaan rakentamisen näkökulmasta – emme voi tietää millainen tarve päiväkotikoululle on kahden kymmenen vuoden päästä, joten tilojen tulee olla monipuolisia ja helposti muunneltavissa.

Toivon tiivistä ja moniammatillista yhteistyötä myös jatkossa rakennushankkeen seuraavissa vaiheissa. Kaikin puolin järkevintä on suunnitella ja rakentaa kerralla onnistunut kokonaisuus, joka tukee lapsen kehitystä ja henkilökunnan työnhyvinvointia.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022