Kaupunginjohtajan talousselonteko, arviointikertomus sekä käyty ryhmäpuheenvuorokierros antavat hyvän käsityksen siitä, missä kaupunkimme on nyt, mutta kuten jääkiekossa, myös kaupungin kehittämisessä tulee kaiken aikaa pitää mielessä vanha Wayne Gretzkyn viisaus siitä, että ei pidä mennä sinne, missä kiekko on nyt vaan sinne, missä se on menossa seuraavaksi.

Tässä yhteydessä kiekko on metafora kehitykselle, ja Jyväskylän kehityksen edessä on kolme haastetta: Tampere, Tampere ja Tampere.

Tosiasia on se, että elämme suurten kaupunkiseutujen välistä pudotuspeliä, jossa eri kaupungit jakautuvat voittajiin, sinnittelijöihin ja häviäjiin.

Toinen tosiasia on se, että Jyväskylä pärjää kyllä tulevaisuudessa, mutta kaupungin positiivinen kehitys ei ole enää itsestäänselvyys.

Tästä päästään kolmanteen tosiasiaan: sen sijaan että yrittäisimme maksaa 100 euroa siitä, että Tampere ei saa 50 euroa, meidän pitää miettiä, mikä on se meidän areena- tai ratikkahanke, johon kannattaa investoida ja mitkä voisivat olla niitä hankkeita, joita voisimme tehdä yhdessä muiden kaupunkiseutujen kanssa MAL-sopimuksen tavoin. Jyväskylän edunvalvontatavoitteet toteutuvat paremmin, kun tavoitteemme ovat myös muiden kaupunkiseutujen tavoitteita, joita edistetään yhdessä.

On sanottu, että viihtyisät kaupungit pärjäävät, koska niihin halutaan muuttaa eikä niihin vain jouduta asumaan. Tämän vuoksi en voi tarpeeksi korostaa sitä, miten tärkeää kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat myös elinkeinopolitiikan kannalta.

Liian usein kulttuuri- ja liikuntapalveluita ajatellaan kaupungin ydintoiminnan ulkopuolisina, vähemmän tärkeinä asioina, mutta ne ovat kuitenkin tekijöitä, joiden kautta kaupunkia kehitetään, työpaikkoja luodaan ja verotuloja kerrytetään.

Katsokaa vaikka Tamperetta. Ei jääkiekon MM-kisojen järjestäminen ole kaupungin ydintehtävä, mutta sen avulla rahoitetaan ydintehtäviä ja mahdollistetaan se, että kaupunkiin halutaan muuttaa asumaan, elämään ja kokemaan. Väestönkasvu antaa pelivaraa lisätä kaasua myös investointeihin.

Hippos-hanke ja konserttisali olisivat esimerkkejä, joiden kautta voisimme pelata omilla vahvuuksillamme ja luoda aluetalouteen kasvupotentiaalia, joka puolestaan luo yhä useammalle opiskelijalle vaihtoehdon yhdensuuntaiselle menolipulle pois Jyväskylästä työpaikan tähden.

Kaupungin kasvu, talouden pohja ja investointiaste mahdollistavat lähivuosina investointeja, jotka vahvistavat kasvua, mutta jos emme pysy kehityksessä mukana, riskinä on päätyminen Tampereen takamaaksi.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022