Yhteistyöstä on helppo puhua abstraktilla tasolla – enemmän vaatii elää niitä ajatuksia todeksi.
Myös kulttuurisuunnitelman taustalla näkyy kulttuuriyksiköiden integroitu toimintamalli, eli ns. kitti -prosessi.
Keskeisenä ajatuksena prosessissa oli purkaa siiloja ja etsiä luontevia yhdessä tekemisen paikkoja ja tapoja. Vaikka tekemistä siilojen purkamisessa on varmasti jatkossakin, löytyi prosessin aikana myös hyviä ja konkreettisia tapoja tiivistää yhteistyötä kaupungin taidelaitosten ja kulttuuriyksiköiden kesken. On esimerkiksi paljon sellaista perustehtävää tukevaa osaamista, jota jokaisen yksikön ei kannata – tai edes ole mahdollista – hankkia erikseen. Esimerkiksi viime vuosina yleistyneet etä- ja hybridiratkaisut tulevat varmasti soveltuvilta osin olemaan osa toimintaa myös jatkossa – mutta tähän liittyvää erityisosaamista saatikka laitteistoa ei kannata hankkia erikseen jokaiselle laitokselle.
Kiinteistöt ovat taloudellisesti erittäin suuri osa kulttuurin ympärillä pyöriviä rahavirtoja. Aiemmin kevättalvella tässä salissa laitettiin eteenpäin teatteritalon peruskorjausta, tänään listalla on mm. kansalaisopiston käyttöön tulossa oleva Lyseo. Nämä ovat tärkeitä – mutta myös isoja panostuksia kulttuurin toimintaedellytyksiin. On erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että nämä tilat saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön – päätarkoitusta vaarantamatta. Tämä on niitä kysymyksiä joissa juhlapuheissa nouseva halu yhteistyöhön aidosti mitataan.
Suoraan sanottuna meillä ei ole varaa – eikä se olisi mielekästä – toteuttaa omia tilaratkaisuita kaikille kulttuuritoimijoille tai taiteenaloille, mutta on tietenkin myös totta että useiden toimintojen sovittaminen samoihin tiloihin vaatii myös uutta toimintakulttuuria aivan kaikilta.
Oman toiminnan lisäksi pitää ottaa mukaan myös alueen ammattilaiset sekä kulttuurin harrastajat. Tilat ja näkyvyys ovat niitä keinoja, joilla Jyväskylä voi tehokkaasti vahvistaa alueen kulttuuritoimintaa. Avataan kaupungin tiloja vielä entistäkin laajemmin myös vapaan kentän ja harrastajien käyttöön. Ja vaikka kaupungin pelimerkit eivät siihen yksin riitä, tehdään omalta osaltamme parhaamme, että esimerkiksi alueen harrastajateatterien tilakriisi saadaan ratkaistua.
On myös tärkeää, että kaupungin kulttuuritarjonta – niin julkisesti kuin vapaalla kentällä tuotettu saadaan jatkossa entistä paremmin selkeämmin esille myös kaupungin kanavissa. Tarvitaan yksi paikka, josta pystyy yhdellä vilkaisulla näkemään mitä kulttuuritarjontaa alueella on tarjota. Nykyinen kaupungin tapahtumakalenteri ei tähän tarpeeseen vastaa. Tämä olisi sekä hyvää palvelua kuntalaisille ja matkailijoille sekä hyvä tapa tukea toimijoita, joilla ei ole kaupungin viestintäkoneiston kaltaisia resursseja käytössään.
Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022