Haluan kiittää valtuustoaloitteemme erittäin myönteisestä vastaanotosta, ripeästä valmistelusta sekä vastauksesta, joka sisältää konkreettisia toiminta- ja toteuttamisehdotuksia. Hienoa on ollut myös se, että aloitevastauksen valmisteluun liittyen meidät aloitteentekijät kutsuttiin keskusteluun, jossa yhdessä pohdimme erilaisia vaihtoehtoja klassisen musiikin festivaalin toteuttamiseksi Jyväskylässä.

Jyväskylä on kiistatta koulutus- ja kulttuurikaupunki. Olemme mm. musiikin, arkkitehtuurin, kuvataiteen, tanssin ja teatterin kaupunki  – vain muutaman mainitakseni. Teimmekin viisaasti, kun nostimme koulutuksen ja kulttuurin yhdeksi strategiseksi kärjeksi vahvistamaan niiden asemaa kaupungissamme.

Kulttuurilla on tutkitusti merkittävä vaikutus hyvinvointiin. Laaja joukko kulttuurin ammattilaisia, monipuolinen ja ajan ilmiöt aistiva kulttuuritarjonta ovat erinomainen mahdollisuus vahvistaa asukkaiden hyvinvointia, innostaa uusia harrastajia ja tehdä Jyväskylän taide- ja kulttuurielämästä nykyistä vahvempi ja näkyvämpi osa kaupunkimme veto- ja pitovoimaa. Meidän tulee lunastaa ehkä hiukan varjoonkin jäänyt kulttuurikaupungin asema. Konkreettisia toimenpiteitä tämän tavoitteen toteuttamiseksi pitää sisällään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan huhtikuussa hyväksymä kulttuurisuunnitelma vuosille 2022 – 2025.

Kuten aloitevastauksessa todetaan, ei kokeiluja tule pelätä. Kesäinen, toivottavasti omana kokonaisuutenaan toteutuva, klassisen musiikin festivaali vaihtoehtoisine esiintymisareenoineen ja monipuolisine ohjelmistoineen olisi uusi avaus ja toivottu täydennys Jyväskylän kulttuuritarjontaan.

Lopuksi: Kaupunki palkitsee menestyneitä urheilijoita kahdesti vuodessa täällä kaupungintalolla. Tapahtuma on hieno arvostuksen osoitus ja kannuste palkittaville sekä samalla mukavahenkinen ja oiva tilaisuus eri toimijoiden kohtaamiselle. Ehdotankin, että kaupungin omia palkitsemisjärjestelmiä yhdenmukaistetaan ja yhtenä tärkeänä osoituksena juuri taiteen ja kulttuurin merkityksestä meille kaikille samantyyppinen tilaisuus järjestetään tulevaisuudessa myös taiteen ja kulttuurin parissa toimiville kaupunkilaisille.

 

Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.2022