Haluan sote-lautakunnan varapuheenjohtajana tuoda esiin suuren huoleni liittyen sote-palveluiden hoito- ja palveluvelkaan. Koronapandemialla on ollut paljon vaikutuksia monella eri tavalla suoraan elämäämme niin koronaan sairastumisten, karanteenien kuin yhteiskunnan rajoitustenkin muodossa.

Koronapandemia on pakottanut reagoimaan myös sote-palveluiden järjestämiseen: Henkilöstöä on täytynyt siirtää mm. rokotus- ja jäljitystehtäviin, minkä lisäksi kiireetöntä hoitoa ja leikkauksia on jouduttu lykkäämään kiireellisen sairaala- ja tehohoidon tieltä.

Tällä on ollut kuitenkin hintansa, joka on tunnistettu myös valtakunnan tasolla: Muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) puhuu “hoitopommista, joka voi vielä räjähtää käsiin”.

Hoitopommilla Lindén viittaa tilastoihin, joiden mukaan useimpien pitkäaikaissairauksien diagnosointi ja hoito vähentyi perusterveydenhuollossa tuntuvasti jo vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei sairauksia olisi ollut, vaan sitä, että sairauksia on jäänyt diagnosoimatta, minkä seurauksena ne ovat päässeet etenemään ja terveysongelmat kasvamaan. Esimerkiksi tyypin 2 diabetes, astma ja verenpainetauti kuuluvat ryhmään, jossa diagnosointi vähentyi vuonna 2020 yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Myös Syöpärekisteri on raportoinut, että syöpiä todettiin vuonna 2020 jopa 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka niiden oletettiin lisääntyvän.

Kevään 2022 talousarviomuutoksissa ei osoitettu lainkaan lisärahoitusta sote-palveluihin. Tilanne sote-palveluiden osalta on toki haastava: toimintojen osalta kustannusten kasvu vuosina 2021 ja 2022 heikentää soteuudistuksen jälkeisen Jyväskylän kaupungin valtionosuusrahoitusta, minkä vuoksi lisäresursointia sote-palveluihin ei tulisi tehdä siirtymäkautena.

Haluan kuitenkin tuoda tilanteen vakavuuden esiin: Emme voi odottaa hyvinvointialueen aloittamista ja mahdollisen hoitotakuun muuttumista hoitopommin purkamiseksi, vaan hoito- ja palveluvelkaa täytyy lähteä purkamaan heti. Sote-lautakunnassa esitimme jo viime syksynä käyttösuunnitelman muutoksen yhteydessä 200 000 euroa koronapandemian aiheuttamaan hoito- ja palveluvelan purkamiseen vuodelle 2021. Tämä ei valitettavasti mennyt silloin läpi. Hoito- ja palveluvelan purkaminen tulee aloittaa nyt, mikä on inhimillisesti oikein, ja mikä tulee myös kustannuksiltaan pitkällä tähtäimellä halvemmaksi.”

Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2022