Kannatan kaupunginhallituksen esitystä kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisen jatkamisesta kaupunginjohtajamallin pohjalta. Minulle keskustelu- ja periaatepäätös kaupungin johtamisjärjestelmän mallista on yksi asia, erilaisten johtamisjärjestelmien kautta saavutettavat hyödyt toinen asia.

Vaikka kannatan kaupunginjohtamallia, näen että pormestarimallin monia hyviä puolia pitäisi pyrkiä edistämään, kun kehitämme kaupunginjohtajamallia. Hyvät tavoitteet eivät ole sidottu johtamisjärjestelmään, joka on vain väline asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pormestarimalli ja sen erilaiset toteuttamistavat ovat nähdäkseni pyrkimystä lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa demokratiaa. Sen hyvänä puolena on tunnistettu kunnan johtotehtävissä olevien henkilöiden roolien selkiyttäminen sekä poliittisten virkanimitysten vähentyminen. Lisäksi kuntalaiset saavat avoimesti valitun johtohahmon, jonka kautta poliittinen ohjaus vahvistuu suhteessa viranhaltijoihin ja valmisteluun. Pormestarimallin ajatuksena on se, että strategiset linjaukset läpäisevät koko kuntahallinnon ja poukkoileva päätöksenteko vähenee ja päätösten läpivienti nopeutuu. Politiikasta ja kuntajohtamisesta pyritään näin tekemään johdonmukaisempaa ja kiinnostavampaa.

Pormestarimallin kääntöpuolena on ollut havaittavissa vallan keskittyminen ja liika henkilöityminen, joka vie tilaa itse sisältökysymyksiltä, ja kuntavaaleistakin on muodostunut muutamien puolueiden välillä käytävä henkilövaali monien sisältökysymysten jäädessä jalkoihin. Se on ehkä enemmän ajan ilmiö kuin johtamisjärjestelmäkysymys, mutta myös näitä seikkoja on otettava huomioon, kun teemme päätöksiä ajassa.

Tässä ajassa tarvitaan mielestäni erityisen paljon vakautta, ennakoitavuutta ja pitkän aikajänteen kehitystyötä. Suurten muutosten aikana ja kuntarakenteen uudistuessa kaupunginjohtamalli tarjoaa parhaan tavan kehittää kaupungin johtamisjärjestelmää ja muuta kaupungin organisaatiorakennetta.

Huomautan, että varsinainen keskustelu kaupungin johtamisjärjestelmästä vasta alkaa tästä päätöksestä, ja jonkinlaisena evästyksenä tulevaa kohtaan sanon, että pormestarimallin tavoitteita voidaan parhaiten edistää kaupunginjohtamallin pohjalta lisäämällä niin sanottua integraatiota eli yhteistyötä ja vuoropuhelua luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Näin voidaan lisätä haluttua poliittista ohjausta ja lisätä vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden valtaa. Toivotan erilaiset ajatukset ja ideat kaikilta poliittisilta ilmansuunnilta lämpimästi tervetulleiksi. On aika kuunnella ja kohdata toisemme entistä enemmän niin poliittisten luottamushaltijoiden välillä kuin poliittisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä.

Kaupunginjohtajamalli tai pormestarimalli eivät itsessään tee ihmeitä, tärkeintä on se, miten erilaiset vastuut jaetaan ja kuinka yhdessä sovittuja tavoitteita toteutetaan.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.2.2022