Haluan kiinnittää huomioon Koulutus ja kulttuurikaupunki -kärjen kohtaan 3.  

Jyväskylässä on tehty menneinä vuosina erinomaisen hyvä ja tärkeä strateginen valinta rakentaa uusia, sisäilmaltaan puhtaita päiväkoteja ja kouluja. Huolellisen kartoituksen vuoksi tiedämme jo valmiiksi, missä yksiköissä sisäilmaongelmia vielä on ja millä aikavälillä nämä tullaan korjaamaan tai korvaamaan. Mittari on toki hyvä olla olemassa, mutta sen strateginen vaikuttavuus kohdistuu vain osaan lapsia, nuoria ja henkilöstöä. Sen sijaan emme tässä luonnoksessa mittaisi millään muotoa henkilöstön osaamisen kehittymistä, jatkuvaa kouluttautumista tai hyvinvointia. Nämä kaikki kuitenkin mainitaan strategisina painopisteinä. Pystymme kyllä parempaan. 

Viime valtuustokaudella kävimme runsaasti keskustelua henkilöstön sairauspoissaolojen kehittymisestä. Kuten hyvin tiedämme, ovat kasvavat sairauspoissaolot kalliita paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti. Lisäksi sairauspoissaolojen kasvu vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuun ja vaikuttavuuteen.  

Terveisinä varhaiskasvatuksen kentältä voin kertoa, että nykyisten varahenkilöiden turvin emme pysty paikkaamaan sairauspoissaoloja. Sairastuneen opettajan tilalle ei ole tarjolla päteviä sijaisia, joten etenkin vuorohoidon puolella tilanne on toisinaan aika karmea. Varhaiskasvatuksen kasvava henkilöstöpula on ihan oikea ongelma.  Terveisiä kuuluu myös perusopetuksen puolelta: sijaisten löytäminen on vaikeaa, toisinaan mahdotonta.   

Meillä ei ole yhtään varaa sairauspoissaolojen kasvuun – ne pitää saada alas.  

Me olemme valinneet nostaa koulutuksen ja kulttuurin yhdeksi keskeiseksi kärjeksi uudessa kaupunkistrategiassamme. Me puhumme mahtipontisin sanoin osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä sekä huippuammattilaisten osaamiskeskittymästä. Nykyisillä mittareilla emme kuitenkaan mittaa näitä asioita pätkän vertaa. Me emme mittaa työhyvinvointia, emme pitovoimaa, emmekä koulutusmäärärahoja. Näillä mittareilla mittaisimme ainoastaan hakijamäärää. 

Me Vihreät olemme tehneet lisäysesityksen jo kaupunginhallituksessa siitä, että toimenpiteidemme vaikuttavuutta seurataan sairauspoissaolojen kehitystä sekä koulutusmäärärahojen määrää seuraamalla ja nyt teemme sen uudelleen. Kannatan siis Ilona Helteen esityksiä ja toivon, että myös te muut valtuutetut kannatatte niitä. Me emme menetä euroakaan seuraamalla sitä, saammeko sairauspoissaolot laskuun, mutta annamme selvän ja yksiselitteisen signaalin siitä, että välitämme henkilöstömme hyvinvoinnista. 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.2.2022