Suuret kiitokset kollegoille kaupungihallituksessa, strategian valmistelun eteen suuren työn tehneille viranhaltijoille sekä kaikille valtuustoryhmille hyvistä keskusteluista prosessin aikana.

Tänään valtuusto tekee demokraattisen prosessin kautta äänestämällä viimeiset silaukset yhteiseen strategiaamme. Iitsekin toivon että esitykset resurssiviisausosion täsmennyksistä etenkin mittareiden osalta saavat kannatusta yli puoluerajojen.

Seuraava iso kysymys on luonnollisesti se, mitä strategialle tapahtuu seuraavaksi. Missään nimessä emme saa antaa sen jäädä kauniiksi sanoiksi paperilla tai pelkäksi viestintämateriaaliksi. Sen tulee olla aidosti kaupungin toimintaa ja kehittämistä tukeva ja ohjaava asiakirja. Hyvä strategia uskaltaa ottaa kantaa ja linjata tavoitteita: sellaisesta strategiasta, jonka erottaa naapurikunnasta lähinnä nimi kannessa, ei ole oikeasti mitään iloa.

Jaan valtuutettu Köntän Keskustan ryhmäpuheenvuorossa esiin nostaman huomion siitä että etenkään otsikkotasolla strategia ei ole kovin erottuva: tässä maassa ei varmaankaan ole montaa kuntaa, jonka tavoitteena ei olisi tarjota hyviä kasvu- ja oppimisympäristöjä tai joka ei pitäisi elinvoimaa, yrityksiä ja työpaikkoja tärkeinä menestystekijöinä.

Tästä syystä todelliset valinnat ja linjaukset löytyvätkin otsikoiden takaa – siitä ,mitä konkreettisesti tavoittelemme ja miten onnistumista mittaamme. Pidän hyvänä, että esimekiksi kulttuuripalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lasten ja nuorten osuus palveluiden käyttäjänä kasvaa; että työttömyysasteen laskemisessa kiinnitetään erityistä huomiota alle 25 vuotiaisiin ja että luomme edellytyksiä fiksun kaupunkirakenteen kehittämiselle sijoittamalla vähintään 95% uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.

Tästä syystä toivoisin, että muutosesitys suojeltujen metsien ja soiden osuuden seurannasta saisi kannatusta yli puoluerajojen. Pohjaesityksen kirjaus, joka vain toteaa nykytilan 17% ei ole tavoite, eikä se seuraa yhtään mitään. Suojeltujen metsien ja soiden osuuden seuraaminen sen sijaan tekisi tilanteen kehittymisen näkyväksi – suuntaan tai toiseen.

Lisäksi toivon että strategian seurannassa panostetaan valtuustolle raportoinnin lisäksi avoimeen ja läpinäkyvään toimenpiteiden seurantatiedon esittelyyn kuntalaisille ja alueen toimijoille esimerkiksi kaupungin verkkosivujen kautta.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.2.2022