Viime valtuustokaudella Jyväskylässä otettiin jättimäisiä harppauksia päätösten lapsivaikutusten arvioimiseksi. Kuten aloitevastauksessakin todetaan, on Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustus annettu konkreettisten toimien ansiosta. Jyväskylässä on haluttu aidosti kuulla lapsia ja nuoria heitä koskevissa päätöksissä. 

Kansallinen lapsistrategia sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ovat molemmat mainoita, hallituskaudet ylittäviä ohjelmia. Kyseessä on kuitenkin varsin monisyinen kokonaisuus, sillä lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat olleet pirstaloituneena eri hallinnonalojen välille ja nyt toimijoina ovat kuntien lisäksi myös hyvinvointialueet. Erilaiset ohjelmat, strategiat ja sopimukset luovat suuntaviivoja lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävälle työlle, mutta eivät ole yksinään varsinaisesti velvoittavia. On siis kuntien ja hyvinvointialueiden käsissä, kuinka kokonaisuutta johdetaan jatkossa oikeaan suuntaan. 

 Lapsibudjetointia pidän hyvänä konkreettisena tapana tehdä työ näkyväksi. Lapsibudjetoinnin rinnalla on kuitenkin jatkettava systemaattista lapsivaikutusten arviointia. Jyväskylässä saadut erinomaisen hyvät opit on saatava jalkautettua myös hyvinvointialueiden toimintatapoihin. Vaikka emme tässä valtuustossa päätäkään hyvinvointialueiden asioista, on moni valtuutettu kuitenkin myös aluevaltuutetun roolissa avainpaikalla edistämässä lasten asiaa. 

 Lasten oikeuksien toteutuminen, osallisuuden vahvistaminen, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi, LAPE-muutosohjelma, perheystävällinen kunta – nämä ovat kaikki erinomaisia ja tavoiteltavia asioita. Vaarana kuitenkin on, että nämä jäävät sanahelinäksi ja juhlapuheiden työkaluksi. Hyvinvointisuunnitelma sekä aloitevastauksessa mainittu Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma ovat konkreettisia välineitä, joilla tätä kaikkea tehdään näkyväksi.  

Haastan kuitenkin meidät valtuutetut mukaan työhön: pidetään yhdessä huolta siitä, että lapsemme tulevat kuulluksi, ja että otamme lapsivaikutukset huomioon päätöksiä tehdessämme. Pyydetään ja tarvittaessa vaaditaan lapsivaikutusten arviointia ja kannustetaan lapsia ilmaisemaan näkemyksiään. Viedään omalla esimerkillämme viestiä myös kuntapolitiikkaa laajemmalle – missä ikinä toimimmekaan. 

Kiitos asiaa valmistelleille viranhaltijoille hyvästä työstä lapsen oikeuksien toteutumiseksi Jyväskylässä. Tästä on hyvä jatkaa ja viedä hyviä käytänteitä eteenpäin. 

 

Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022