Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Euromääräisten muutosten lisäksi Vihreä ryhmä ehdottikin jo aiemmin talousarvioon useita tekstilisäyksiä. Näin siksi, että talousarvioon kirjatuilla teksteillä ilmaistaan valtuuston tahtotila ja siten kirjauksilla myös ohjataan toimintaa.

Kannatan Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa tehtyä esitystä siitä, että talousarvioon lisätään kirjaus poikkihallinnollisten ohjelmatyöryhmien asettamisesta toteuttamaan strategiaa.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat hyvä tapa organisoida ja johtaa strategian kärkiin liittyvää kehittämistä. Ohjelmatyö yhdistää uudella tavalla luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtamisen. Tämä vahvistaa luottamushenkilöiden osallisuutta, asia, jota aika ajoin vaaditaan kohennettavan.

Jyväskylän maine koulutuskaupunkina on meille tärkeä menestystekijä. Sote-uudistuksen myötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen merkitys tulee entisestään korostumaan Ei riitä, että tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet toisen asteen ja korkea-asteen opintoihin, vaan kaupungin keskeinen tehtävä on pitää huolta lasten ja nuorten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. Jo tutkimustiedon perusteella tiedämme, että pitämällä huolta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursseista teemme inhimillisesti, mutta myös taloudellisesti kestävää ja viisasta politiikkaa.

Sivistyslautakunnan vastuullisesti laatima talousarvio onkin nyt toteutumassa sellaisenaan. Hyvä näin. Samalla on kuitenkin todettava, että nykytilan ylläpitämisen lisäksi jatkossa tarvitaan voimavaroja myös toiminnan kehittämiseen. Meillä on tässä kaupungissa valtavasti osaamispotentiaalia, joka jää nyt osin hyödyntämättä, kun kiire ja väsymys vähentävät opetushenkilöstön mahdollisuuksia opetuksen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.  Toisaalta edelleen jatkuva koronapandemia aiheuttaa oppimis- ja hyvinvointivajetta, jonka paikkaamiseen on meidän myös varauduttava.

Lopuksi muutama sana talousarvioprosessiin liittyen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä säästökohteiksi nostettiin mm. lähikirjastot. Esitys torpattiin pian valtuustoryhmien toimesta, mutta se ehti aiheuttaa runsaasti huolta ja harmia kuntalaisissa.

Pitkäjänteisyyttä taloussuunnitteluun ja sitä kautta kuntalaisten arkeen voisi tuoda ryhmien kesken neuvoteltava valtuustosopimus, jossa esimerkiksi palveluverkoista sovitaan valtuustokauden ajaksi. Heitin tämän ajatuksen pohdittavaksi kaupunginhallituksen seminaarissa ja ymmärtääkseni valtuuston puheenjohtaja aikoo asiaa keskusteluttaa ryhmäpuheenjohtajien kesken.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2021