Luottamushenkilöinä meillä [valtuutetut] on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa operatiiviseen toimintaan ja hyvä niin. Talousarvion yhteydessä me annamme kuitenkin suuntaviivat sille, mihin suuntaan haluamme kaupunkiamme ja sen palveluja kehittää. Suuntaa näytetään euroin ja sanoin.  

Kiinnitin huomiota kaupunginhallituksen esityksessä sivun 121 talouden tasapainottamisohjelman kirjauksiin vuosille 2022-2024 ja siellä erityisesti kolmeen sanaan: “siivouskustannusten tason tarkistamiseen”. Tämä on siis kirjattu yhdeksi perusopetuksen säästökohteeksi.  

Mikäli erilaisilla toiminnallisilla ratkaisuilla, kuten sukkakoulujen määrän lisäämisellä, voidaan saada siivouksen kustannuksia hieman alas, hyvä niin. Tämä ei kuitenkaan ole asia, joka tulee mielestäni kirjata talousarvioon. Sanoilla rakennamme todellisuutta, eikä koulujen siivouskustannusten tason tarkistaminen anna mielestäni oikeaa signaalia tuleville vuosille. Etenkin, kun koulumme ovat täynnä lapsia, eikä lapsimäärä ole perusopetuksen osalta kääntymässä ihan hetkeen laskuun. 

Esitän, että kirjaus siivouskustannusten tason tarkistamisesta poistetaan talousarvioesityksen sivulta 121 kokonaan. 

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2021