Vihreän valtuustoryhmän näkemys vuoden 2022 talousarviovalmistelussa on ollut, että kaupunginjohtajan esityksestä poiketen talousarvioon tulee palauttaa sosiaali- ja terveys- sekä sivistyslautakuntien esitykset määrärahoista sellaisenaan.

Tähän kaupunginhallituksen esitykseen ne on nyt palautettu: sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan, että sivistyslautakunnan esitykset ovat nyt osa vuoden 2022 talousarvioesitystä.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen; tällä esityksellä pystytään sotessa ja sivistyksessä vastaamaan paremmin palvelutarpeen kasvuun. Näiden toimialojen budjeteissa ei ole sellaista ilmaa, josta olisi voitu säästää seurauksitta. Haluamme, että Jyväskylä on lasten, nuorten ja perheiden puolella, sillä se tuo pitkän aikavälin säästöjä kaupungille.

Niin sivistys- kuin sotepalveluidenkin osalta lapsiin ja perheisiin kohdistuva määrärahojen vähentäminen lautakuntien esityksestä olisivat tulleet tulevaisuudessa vastaan suurempina kuluina kuin esitetyt säästöt. Lisäksi Vihreä valtuustoryhmä on iloinen, että talousarviossa on huomioitu Vesangan ja Lohikosken kirjastojen toiminnan jatkamisesta aiheutuvat kulut. Näistä lähipalveluista ei tule luopua.

Hyvinvointialueen aloittamisen takia meidän tulee kääntää entistäkin enemmän katse kaupungin vastuulle jääviin toimintoihin ja palveluiden tuottamiseen. Sivistys, kulttuuri ja liikunta, kaupunkirakennepalvelut, elinvoiman lisääminen sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen tulevat olemaan entistäkin suuremmassa roolissa. Valmisteilla olevan kaupunkistrategiamme tulisikin vastata tähän: elinvoimaan, koulutukseen, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä resurssiviisauteen, joka käsittää ympäristönäkökulmien lisäksi myös vihreän kasvun.

Tästä syystä vihreät ovat pitäneet tärkeänä, että strategian kärkiä toteutettaisiin poikkihallinnollisen ohjelmatyön kautta, jossa olisivat mukana myös luottamushenkilöt, eivät pelkästään virkahenkilöt. Strategian toteuttaminen tulisi näkemyksemme mukaan olla paremmin poliittisesti johdettua. Tätä ei kuitenkaan nyt kaupunginhallituksen esityksessä ole.

Teen siis tekstimuutosesityksen s. 39: Strategiatyötä toteutetaan poikkihallinnollisen ohjelmatyön kautta. Ohjelmatyötä varten muodostetaan kullekin strategian kärjelle ohjelmatyöryhmä, jonka puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat luottamushenkilöt.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että talousarvioesityksen tarkennettiin vihreiden esityksestä tekstimuutoksilla. Esimerkiksi hyvinvointialueuudistuksen vaikutusta kaupunkiorganisaation rakenteeseen tarkennetaan eli ”vuoden 2022 aikana uudistetaan kaupunkiorganisaation rakenne vastaamaan niitä tehtäviä, jotka jäävät kaupungin vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa”. Tärkeää on myös, että ”Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen tehtäviä tarkastellaan ja arvioidaan tarve lautakunta-/jaostorakenteelle työllisyys- ja elinkeino-, Business Jyväskylä- ja matkailu-palveluyksiköiden tehtävien osalta ja tehdään tarvittavat muutokset osana koko organisaation uudistamista.”

Lopuksi haluaisimme kiittää lautakuntia, kaupunginhallitusta ja kaupungin virkahenkilöitä talousarviotyöstä.

Jyväskylän taloudellinen tilanne ei ole mitenkään imarteleva, sen me kaikki tiedämme. Siihen nähden tämä talousarvioesitys on hyvä.

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2021