Sananen historiasta: Vuosien 2013 – 2017 aikana Jyväskylässä tehtiin mittavia säästötoimia, jolloin sivistyspalveluista toden totta imettiin kaikki ilma pois. Juustohöylä heilui, kun sieltä ja täältä nipistettiin euroja. Pieniä kouluja ja päiväkoteja lakkautettiin ja ryhmäkokoja kasvatettiin, kun alati kasvava lapsimäärä sullottiin jäljelle jääviin tiloihin. Melusaaste lisääntyi merkittävästi. 

Säästöt ja tehostaminen näkyvät perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen arjessa, eivätkä välttämättä sillä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi viime valtuustokauden aikana mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ohittivat tuki- ja liikuntaelinperusteiset sairauspoissaolot. Tämä jos jokin tulee kalliiksi. Liekö henkilöstön työhyvinvoinnilla yhteyttä tämän hetken rekrytointivaikeuksiin – mene ja tiedä. 

Sivistyspalveluiden budjettia kasvatettiin viime kaudella. Kasvua kuitenkin selittää palvelutarpeen kasvun ohella vinon pohjan oikaisu.Sivisty slautakunta ei siis ole lisännyt ilmaa toimialan budjettiin, jota nyt voitaisiin sieltä poistaa.  

Sen sijaan sivistyslautakunta on pystynyt saavuttamaan säästöjä siellä, missä se on ollut mahdollista laadun liikaa kärsimättä. Säästöillä on kuitenkin ollut hintansa esimerkiksi varhaiskasvatuksen vuorohoidon kesäajan järjestelyissä. Lomarahan muuttaminen lomapäiviksi aiheuttaa väistämättä haasteita silloin, kun päteviä sijaisia ei ole saatavilla. 

Palasin neljän lautakuntavuoden jälkeen kaupungin palvelukseen varhaiskasvatuksen opettajaksi. Ajattelin tehdä vain keikkatöitä ja sijaistaa sairastuvia opettajia, mutta toisin kävi. Päteviä opettajia ei ollut tarjolla, vaikka lapset tarvitsivat opettajaa. Otin eskariopen pestin vastaan. 

Meillä on tässä kaupungissa upeita, sisäilmaltaan puhtaita ja toimivia päiväkoteja, joissa lapsia on tasan tiloihin suunniteltu määrä. Samaan aikaan meillä toimii edelleen ryhmiä liikuntasaleissa ilman toimivia eteistiloja, vessoja tai jakotiloja. Tällainen on oma eskariryhmäni. 

Avin ohjeistuksista huolimatta Jyväskylässä toimii myös kahden aikuisen ryhmiä yhdelle ryhmälle suunnitelluissa tiloissa. Siis yhdet tilat, kaksi ryhmää. Tässä keikutaan vahvasti lain rajoilla.  

Arvoisa puheenjohtaja, puheenjohtajiston sekä kaupunginhallituksen jäsenet. Kun vetäydytte talousarvioseminaariin, osoittakaa sivistyslautakunnalle täysimääräisenä se, mitä lautakunta pyysi. Pyyntö ei ole kohtuuton ja eurot kohdistuvat suoraan meidän lapsillemme. Höyläämällä ette saa säästöjä aikaan ilman kustannusten kasvua toisaalla. Mahdolliset säästöt on löydettävä hyvinvointialueuudistuksen jälkeen rakenteellisten uudistusten kautta, ei nykytilaa heikentämällä. Se tie on kuljettu loppuun. 

 Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021