Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkausuhan alla ovat perheiden varhaisen tuen palvelut, lasten ja nuorten neuropsykiatriset palvelut, opiskelu- ja kouluterveydenhuolto sekä mielenterveyspalvelut.

Tätä en voi hyväksyä.

Sote-lautakunnan varapuheenjohtajana sekä sosiaalityöntekijän sijaisena työskennelleenä olen erittäin huolissani erityisesti perheiden varhaisen tuen palveluihin kohdistuvista leikkauksista.

Lastensuojelun laatusuositusten mukaan yhtä lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden saisi olla enintään 25 asiakasta. Syyskuussa Jyväskylässä palvelutarpeen arviointitiimin asiakasmäärät olivat keskimäärin 48 asiakasta per sosiaalityöntekijä. Määrä on suunnilleen kaksinkertainen laatusuositukseen nähden. Perhesosiaalityössä keskimääräinen asiakasmäärä on tällä hetkellä 61 asiakasta per sosiaalityöntekijä, mikä on vielä enemmän.

Nopealla laskutoimituksella tämä tarkoittaa, että yhdellä työntekijällä on käytettävissä aikaa noin puoli tuntia viikossa yhtä asiakasta kohden.

Lain mukaan palvelutarpeen arviointi tulee aloittaa seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireilletulosta ja sen pitää olla valmis viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Tällä hetkellä lain määrittämä palvelutakuu on jo vaarantunut, eikä lastensuojeluilmotuksia ole täysin pystytty käsittelemään lain määrittämässä ajassa. Tämä on kestämätön tilanne.

Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluissa tehdään vaativaa, merkityksellistä ja suoraan perheiden hyvinvointiin vaikuttavaa työtä. Matalan kynnyksen palveluiden tarjoamisen ja lastensuojelutarpeen arvioinnin lisäksi työ voi sisältää tarvittaessa myös kiireellisten sijoitusten tarpeen arviointia ja toimeenpanoa, tai lapseen kohdistuvaan väkivaltaan tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää selvitystyötä.

Nämä asiat eivät ole yksinkertaisia tai helppoja, eikä niiden arviointiin riitä missään tilanteessa puoli tuntia viikossa. Puoli tuntia ei riitä lasten ja perheiden tilanteisiin perehtymiseen, luottamuksellinen suhteen syntymiseen tai kriisiytyneen tilanteen selvittämiseen. Lapsen hätä voi jäädä huomaamatta.

Nykyinen perhesosiaalityön 4 viikon odotusaika ja perhetyön 7 viikon odotusaika on liikaa. Perheiden tilanteet ja ongelmat ehtivät pahentua, mikäli apua ei saa matalalla kynnyksellä juuri silloin, kun sitä tarvitsee.

Jotta pysyisimme budjetissa, varhaisen tuen palveluiden täytyy toimia. Perhetyö ja lapsiperheiden palvelut ovat ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua, joiden oikea-aikaisella saamisella voidaan välttää tilanteiden paheneminen ja kriisiytyminen. Näin tarvetta kalliimmille erityistason palveluille, kuten lastensuojelun avohuollolle ja sijaishuollolle, ei synny yhtä paljon.

Emme saa säästöjä sillä, että leikkaamme ennaltaehkäisystä. Päinvastoin: ennaltaehkäisy tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä. Jokaisen perheen on saatava apua viipymättä silloin, kun sitä tarvitaan.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021