Olemme päässeet nyt vuoden 2022 talousarvion valmistelussa vaiheeseen, jossa tehtävämme on arvioida kaupunginjohtajan laatimaa talousarvioesitystä ja sen totetuttamiskelpoisuutta.

Tässä apunamme ovat olleet mm. esitykseenkin kootut ennusteet ja arviot niin palveluiden ja investointien tarpeista kuin tulojen kehityksestä tulevaisuudessa. Siitä emme pääse mihinkään, että tavalla tai toisella meidän täytyy ensi vuonnakin maksaa menomme.

Lautakunnat ovat tehneet vastuullista työtä ensi vuoden talousarvioesitysten valmistelussa. Esitykset eivät pitäneet sisällään mitään turhaa, vaan kuten tilastot osoittavat,  Jyväskylän menot asukasta kohden ovat olleet suurten kaupunkien pienimmät jo aiempina vuosina ja näin on myös ensi vuodelle tehdyissä esityksissä. Lautakuntien esitykset tulisikin siis kattaa kokonaisuudessaan.

Kaupunginjohtajan nyt tekemällä ehdotuksella olisi suora heikennysvaikutus niin sivistys- kuin sotepalveluihinkin. Tätä meillä ei ole varaa ottaa kantaaksemme, sillä palveluiden karsimisesta aiheutuvat niin inhimilliset kuin taloudelliset kustannukset olisivat tulevaisuudessa suuremmat kuin nyt tehdyt näennäiset säästöt.

Muutaman miljoonan lisävelka ensi vuodelle vähentäisi suurella todennäköisyydellä kalliiden korjaavien toimien tarvetta tulevaisuudessa.

Mutta, kuten talouslukumme osoittavat, kaupunkimme on jo useamman vuoden peräkkäin ollut tilanteessa, jossa tulomme eivät ole riittäneet kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisten palveluiden kustannusten kattamiseen. Joten palveluiden turvaamisen lisäksi meidän on tärkeää panostaa tulojen ja työllisyyden kasvattamiseen myös ensi vuonna. Jos tämäkään ei riitä, meidän on varauduttava verotuksen maltilliseen nostamiseen hyvinvointialueuudistuksen toteutumisen jälkeen.

Tähän meillä on sitä pienempi paine, mitä paremmin me saamme tulevina muutosten vuosina pidettyä kiinni asukkaidemme hyvinvoinnin edellytyksistä.

Olkaamme siis nyt viisaita ja kuunnelkaamme lautakunnissa tehtyä vastuullista valmistelutyötä.

Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021